Prezydent Chojniak z absolutorium

Views: 229

Prezydent Krzysztof Chojniak otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 roku. Za udzieleniem absolutorium podczas dzisiejszej sesji głosowało 15 radnych.

Na początku sesji absolutoryjnej, radnym przedstawiono informację o tzw. ratingu Piotrkowa, czyli ocenie wiarygodności kredytowej. Następnie radni wysłuchali opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po burzliwej dyskusji, stosunkiem głosów 15 za, 6 przeciw oraz 0 wstrzymujących się, absolutorium zostało przyjęte.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *