Hello

Tag: Wojewoda Łódzki

Wojewoda zmienił nazwę szkoły w Ręcznie

Szkoła Podstawowa im. Piotra Szymanka w Ręcznie jest jedną z kilku placówek na terenie łódzkiego, co do których wojewoda Zbigniew Rau wydał zarządzenia zastępcze i zmienił ich nazwę. – Wszystko w ramach dekomunizacji – słyszymy. Zdekomunizowane placówki to:Szkoła Podstawowa im….

Radny Dziemdziora składa wniosek do Wojewody

Pismo z prośbą o sprawdzenie zgodności z prawem uchwalonej na sesji Rady Miasta Piotrkowa w dniu 29.08.2018 r. uchwały, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, złożył do Wojewody Łódzkiego piotrkowski radny Jan Dziemdziora. Podczas obrad na zasadzie…

Wojewoda wszczyna postępowania ws. uchwały o nocnej prohibicji

Na wniosek radnego Tomasza Sokalskiego, Wojewoda Łódzki wszczyna postępowania w sprawie trzech uchwał dotyczących zmian w sprzedaży alkoholu w Piotrkowie. Oprócz argumentów jakie podnosił radny Sokalski (niezachowanie procedur przy uchwalaniu), Wojewoda zwrócił uwagę na dodatkowe przeszkody. – W swoim piśmie…