Fot. Archiwum P24

Radny Dziemdziora składa wniosek do Wojewody

Views: 512

Pismo z prośbą o sprawdzenie zgodności z prawem uchwalonej na sesji Rady Miasta Piotrkowa w dniu 29.08.2018 r. uchwały, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, złożył do Wojewody Łódzkiego piotrkowski radny Jan Dziemdziora.

Podczas obrad na zasadzie § 20 ustęp 3 Regulaminu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgłosiłem na piśmie dwa wnioski o zmianę treści projektu uchwały. Prowadzący obrady nie dopuścił do rozpatrzenia moich wniosków i zarządził głosowanie nad całością projektu uchwały. Ponadto nadmieniam, że podczas posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego w dniu 27.08.2018 roku odstąpiła ona od opiniowania tego projektu i przyjęła wniosek o rozpatrzenie uchwały na sesji w miesiącu wrześniu

– czytamy w piśmie radnego Dziemdziory. Wojewoda ma 30 dni na zajęcie stanowiska w sprawie.

Komentarzy: 3

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *

  1. A jaką to zmianę przegłosowała rada na sesji? Może Pan zacytuje Panie radny, bo póki co nie ma protokołu z tej sesji na stronie miasta.
    A jak Pan głosował?

  2. I co istotnego wnosik to dla mieszkańców. Ustawka wyborcza. Typowa dla tego Radnego. Radny wo koalicji rządzącej, który jest w opozycji. Dobre. Liczą na to że kolejny raz to przejdzie