OSP Siucice

 

Początki istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siucicach wiąże się z rokiem 1923. Założycielami byli bracia Maciejewscy – Tadeusz i Leon, Stefan Mamrot i Jan Urbańczyk; pierwszym prezesem Leon Maciejewski, a komendantem Tadeusz Maciejewski. Po kilku latach Leon Maciejewski odszedł ze stanowiska prezesa, a zastąpił go brat Tadeusz. Na komendanta straży powołano Antoniego Lenarta, który tę funkcję pełnił przez ponad 20 lat, a później przez kilka lat był też prezesem OSP. Początkowo straż wyposażona była skromnie. Dysponowała tylko ręczną sikawką, a do pożarów jeżdżono zwykłymi wozami konnymi. Konny wóz strażacki został przydzielony jednostce w latach 50. Brakowało też lokalu na strażnicę. Dlatego w 1938 r. rozpoczęto budowę remizy strażackiej. W 1939 r. wzniesiono już mury strażnicy i przygotowano drewno budulcowe. Jednak wybuch II wojny  światowej pokrzyżował te plany. Niemcy zakazali dalszego budowania strażnicy, a materiały budowlane zostały przeznaczone na inne cele. Po wojnie OSP w Siucicach znów ożywiła swoją działalność. Dzięki staraniom członków OSP i mieszkańców wsi, dokończono budowę strażnicy. W okresie powojennym do najbardziej czynnych członków OSP należeli: Antoni Lenart, Stefan Mamrot, Jan Urbańczyk, Józef Lenart oraz wielu młodych strażaków, którzy w późniejszych latach przejęli kierownictwo w jednostce.

Warto wspomnieć o dużym sukcesie, jaki odniosła OSP Siucice w 1956 roku, gdy komendantem jednostki był Józef Lenart. Na zawodach rejonowych w Chełastach zajęła I miejsce. Następnie zwyciężyła w zawodach powiatowych w Opocznie. Była też bliska zwycięstwa na zawodach wojewódzkich w Kielcach. OSP Siucice zajęła II miejsce wśród wszystkich jednostek ówczesnego województwa kieleckiego. Tak wysoko OSP Siucice nie zaszła już nigdy, choć zdarzały się dobre występy na zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym. Jednak działalność jednostki nie polegała tylko na udziale w zawodach. Najczęściej były to akcje ratunkowe, do których strażacy spieszyli po kilkanaście razy w ciągu roku, przyczyniając się do ratowania mienia i życia mieszkańców okolicznych miejscowości. Często przeprowadzali akcje z narażeniem własnego zdrowia i życia. Wyjeżdżali do pożarów w każdej porze dnia, często w nocy, przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Straż dbała również o rozwój kulturalny miejscowości. Bardzo często były organizowane zabawy taneczne, które przyciągały młodzież z okolicznych miejscowości.

W latach 1983–1985 została rozbudowana remiza strażacka. Dobudowano garaż oraz pomieszczenia służące organizacji imprez okolicznościowych. W tej budowie zasłużył się długoletni członek OSP, a wówczas pełniący też funkcję prezesa Władysław Lenart. Można powiedzieć, że to dzięki jego uporowi i żelaznej konsekwencji budowa osiągnęła pomyślny finał. W latach 70. i 80. do aktywnych działaczy OSP należeli: Stefan Leśniewski, Henryk  i Józef Biniek, Marian Biniek, Stanisław Morawski, Ludwik Sędkowski, Kazimierz Biniek, Tadeusz Lenart, Stanisław Lenart oraz wielu innych, którzy wspomagali działalność jednostki. Na początku lat 90. prezesem OSP w Siucicach został Zenon Patrzykąt, a naczelnikiem Jerzy Seroka. W grudniu 1991 roku spełniło się długoletnie marzenie strażaków z Siucic. Wójt gminy Aleksandrów – Dionizy Głowacki przydzielił dla jednostki nowoczesny wóz strażacki Jelcz. Po śmierci długoletniego prezesa, Zenona Patrzykąta, jego obowiązki przejął Zbigniew Świątkowski. Od 2011 r. prezesem jednostki jest Marek Piątkowski, a naczelnikiem Krzysztof Wnuk. W 2014 roku został przeprowadzony gruntowny remont strażnicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. W tym roku również, dzięki ofiarności druhów i darczyńców, został ufundowany pierwszy sztandar dla jednostki.

 

 

Back to top button