OSP Dąbrowa nad Czarną

Jednostka OSP w Dąbrowie nad Czarną powstała w 1919 r. Jej założycielami byli mieszkańcy miejscowości. Nieubłagany bieg historii oraz ulotna pamięć ludzka zatarły ślady z pierwszego okresu działalności. Niemniej jednak wiadomo, że pierwsza strażnica była drewniana i na ironię losu spłonęła. Budowa nowej, murowanej siedziby, wymagała wielkich nakładów pracy druhów i zaangażowania władz gminnych. 20 listopada 1949 r. dokonano uroczystego otwarcia nowo wybudowanej remizy, co znajduje potwierdzenie w księdze pamiątkowej. Ówcześnie Dąbrowa nad Czarną administracyjnie należała do gminy Radonia w powiecie opoczyńskim. Prezesem OSP w Dąbrowie nad Czarną był Józef Bińkowski, wiceprezesem Antoni Rudzki, sekretarzem Czesław Bińkowski, naczelnikiem Adam Anczkiewicz, skarbnikiem Mikołaj Pilarczyk, a gospodarzem Karol Janakiewicz. Wśród druhów byli: Tadeusz Kaczmarski, Czesław Kacprzykowski, Piotr Sykus, Jan Przybyła, Jerzy Ogrodnik, Ryszard Arkuszyński, Aleksander Przywara, Józef Słowiński, Jan Zalega, Józef Ogrodnik, Zygmunt Konecki, Bronisław Przybyła, Marian Kacprzykowski, Antoni Arkuszyński, Marian Staszewski i Feliks Błaszczyk.

Pierwsza okazją do podsumowania działalności i świętowania był jubileusz 50-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie nad Czarną. Goszczono wówczas wiele znamienitych osobistości i zaprzyjaźnione jednostki OSP, czego ślad pozostał w księdze pamiątkowej.

Z biegiem lat jednostka prężnie się rozwijała oraz wcielała w swoje szeregi nowych członków. W chwili obecnej Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie nad Czarną liczy 54 druhów, w tym 9 członków honorowych: Lucjana Kamińskiego, Mirosława i Henryka Bińkowskich, Lecha Wiśniewskiego, Czesława Chamernika, Grzegorza Józefowskiego, Czesława Przybyła, Andrzeja Wyporkiewicza i Tadeusza Janakiewicza.

Przez szereg lat jednostka brała udział w wielu akcjach ratując życie i mienie. Skuteczność tych działań została zauważona, co zaowocowało w 1995 r. włączeniem OSP w Dąbrowie nad Czarną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do pamiętnych akcji należą: udział w gaszeniu lasów w okolicach Czermna, usuwanie skutków trąby powietrznej koło Skotnik, pożar stolarni tartaku w Skotnikach, czy też akcja ratownicza po wichurze w Gorzkowicach.

Działalność jednostki to nie tylko udział w akcjach ratunkowych, ale również w życiu społecznym, sportowym i kulturalnym. OSP wielokrotnie wygrywała gminne zawody sportowo-pożarnicze. W 2010 r. brała udział w powiatowych zawodach ratowniczo-gaśniczych zajmując II miejsce. Sukces ten (II miejsce) powtórzony został w 2013 r., co potwierdziło sprawność i gotowość bojową. W składzie wicemistrzów powiatu występowali druhowie: Michał Ząbecki, Michał Jęcek, Kamil Nejman, Grzegorz Sipa, Kamil Baryła, Sebastian Rychta, Paweł Kozłowski, Paweł Kowalski. Dowódcą drużyny był Konrad Ząbecki. Potwierdzeniem osiągniętych sukcesów jest liczna kolekcja dyplomów i pucharów.

Obecny Zarząd OSP Dąbrowa nad Czarną: Waldemar Jęcek (prezes), Michał Kozłowski (wiceprezes), Henryk Nejman (naczelnik), Paweł Kozłowski (zastępca naczelnika), Konrad Ząbecki (sekretarz), Mariusz Magiera (skarbnik), Grzegorz Sipa (gospodarz).

reklama
Back to top button

Ej! Odblokuj nas :)

Wykryliśmy, że używasz wtyczki typu AdBlock i blokujesz nasze reklamy. Prosimy, odblokuj nas!