Dodatkowe środki na szkolne gabinety

Views: 394

Cztery powiatowe placówki oświatowe w Wolborzu, Szydłowie, Bujnach i w Sulejowie otrzymały po 6,5 tysiąca złotych na zakup niezbędnego sprzętu do szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Stosowne porozumienie podpisał samorząd powiatu piotrkowskiego z wojewodą łódzkim, który przekazał środki na ten cel do budżetu powiatu. Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektorów wspomnianych szkół, aby dokonali potrzebnych zamówień, z myślą o jak najlepszym zabezpieczeniu gabinetów w urządzenia i pomoce, które posłużą do promocji zdrowia wśród młodzieży.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *