GminySulejówWażne wiadomościWydarzenia

Ambitna strategia podstawą rozwoju gminy Sulejów

Wszystkie inwestycje realizowane są w oparciu o Strategię Rozwoju Gminy Sulejów na lata 2021-2030, którą pomogli stworzyć mieszkańcy. – To bardzo ambitny dokument, ale tylko takie cele warto sobie stawiać – mówią sulejowscy urzędnicy. Wdrażanie poszczególnych elementów strategii kontrolują członkowie komitetu monitorującego, którzy spotkali się kilka dni temu.

Wdrażając strategię urzędnicy chcą osiągnąć trzy cele:

1.Wzmocnienie konkurencyjności Miasta i Gminy Sulejów, w oparciu o lokalny potencjał oraz dostępne zasoby zewnętrzne:

1.1. Wysoka jakość infrastruktury (między innymi rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, drogowej, gazowej, odnawialnych źródeł energii, szerokopasmowego Internetu, tworzenie nowych terenów inwestycyjnych w raz z ich promocją, czy wyprowadzenie ruchu tranzytowego z terenów zurbanizowanych).

1.2. Rozwój potencjału turystycznego (między innymi: odnowa przestrzeni publicznej, budowanie roli miasta i gminy jako lokalnego lidera usług turystycznych oraz wydarzeń sportowych, rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i integracyjnej dla mieszkańców, Ochrona wód Zalewu Sulejowskiego i rzeki Pilicy poprzez uporządkowanie, zrównoważone zagospodarowanie turystyczne, rekreacyjne i sportowe, czy ochrona dziedzictwa historycznego oraz kulturowego).

1.3. Budowa społeczeństwa informacyjnego (między innymi: rozwój e-usług publicznych oraz upowszechnianie komunikacji elektronicznej wraz z poprawą bezpieczeństwa cyfrowego).

1.4. Otwarta i skuteczna administracja samorządowa (między innymi: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, utworzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt/ utworzenie warunków do właściwej ochrony dla bezdomnych zwierząt, tworzenie systemów edukacji przez całe życie, tworzenie przyjaznych warunków do ochrony zdrowia publicznego, tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkalnego wraz z ich promocją, rozwój partnerskich form współpracy z instytucjami publicznymi, sportowymi oraz kulturalnymi o zasięgu lokalnym oraz ponadregionalnym).

Na zdjęciu ludzie siedzą przy stole w pomieszczeniu.

2. Poprawa jakości środowiska naturalnego Miasta i Gminy Sulejów z zachowaniem ładu przestrzennego i bioróżnorodności obszaru gminy:

2.1. Adaptacja do zmian klimatu (między innymi: budowa systemu odbioru i segregacji odpadów na terenie gminy Sulejów, rozbudowa energooszczędnego oświetlenia publicznego, podniesienie sprawności jednostek ratowniczych na terenie gminy Sulejów, przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego).

2.2. Ochrona powietrza (między innymi: budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych wraz z systemem magazynowania energii, tworzenie warunków do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne i efektywne energetycznie, odnowa przestrzeni publicznej wraz z rozbudową zielonych i niebieskich miejsc wypoczynku).

2.3. Ochrona wód i gleb (między innymi: rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, poprawa zdolności retencyjnych, w tym m.in. upowszechnianie działań dotyczących prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej służącej oszczędności i odpowiedniemu wykorzystaniu zasobów wodnych).

2.4. Kształtowanie przestrzeni z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju 

2.5. Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców

2.6. Poprawa stanu gospodarki odpadami komunalnymi (między innymi: budowa systemu odbioru i segregacji odpadów na terenie gminy Sulejów).

Na zdjęciu ludzie siedzą przy stole w pomieszczeniu.

3. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez rozwój istniejących oraz tworzenie oczekiwanych przez społeczeństwo instytucji oraz warunków życia:

3.1. Atrakcyjna przestrzeń publiczna (między innymi budowa lub adaptacja obiektów komunalnych na cele społeczne).

3.2. Zwiększenie jakości usług publicznych oraz poprawa bezpieczeństwa (między innymi: podniesienie sprawności jednostek ratowniczych na terenie gminy Sulejów, rozwój edukacji przedszkolnej i szkolnej na terenie gminy Sulejów, rozwój systemu opieki na dziećmi do lat 4).

3.3. Wsparcie systemu opieki, zdrowia oraz poprawa jakości zasobów mieszkaniowych (rozwój poradnictwa psychologicznego, logopedycznego, wspieranie działań ukierunkowanych na pomoc osobom z uzależnieniami, tworzenie przyjaznych warunków do ochrony zdrowia publicznego, tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkalnego wraz z ich promocją, tworzenie warunków do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne i efektywne energetycznie, rozwój usług społecznych dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, rozwój usług społecznych przyjaznych rodzinie i jej integracji).

3.4. Wsparcie systemu edukacji (między innymi: rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sulejów).

3.5. Atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup społecznych (między innymi: budowa lub rozbudowa wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, rozwój kół gospodyń wiejskich i podtrzymywanie tradycji lokalnych).

3.6. Budowanie kapitału społecznego gminy Sulejów (między innymi: tworzenie warunków do rozwoju zawodowego oraz przedsiębiorczości, rozwój partnerskich form współpracy z instytucjami publicznymi, sportowymi oraz kulturalnymi o zasięgu lokalnym oraz ponadregionalnym, rozwój usług społecznych dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami).

0 0 votes
Oceń temat artykułu
reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Polecamy

Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x

Ej! Odblokuj nas :)

Wykryliśmy, że używasz wtyczki typu AdBlock i blokujesz nasze reklamy. Prosimy, odblokuj nas!