Wolbórz na międzynarodowej konferencji

Views: 286

W małopolskiej Jabłonce odbyła się konferencja poświęcona współpracy Gminy Jabłonka z Miastami Partnerskimi “Europe for Citizens”. Wśród gości była delegacja z Wolborza.

Konferencji przewodniczył wójt partnerskiej dla Wolborza Jabłonki, Antoni Karlak. Miasta i gminy partnerskie na spotkaniu reprezentowały delegacje: ze Słowacji: primator miasta Trstená Magdaléna Zmarzláková; z Wolborza: burmistrz miasta i gminy Andrzej Jaros, zastępca burmistrza Dymit Jędryka, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Klewin; z Niemiec: przewodniczący Rady Miasta Reichelsheim Jürgen Göttman i sekretarz rady Gerd Hübner; z Rumunii: burmistrz gminy Brebu Adrian Ungureanu; z Czech: starosta miasta Hořice Aleš Svoboda i mistostarosta Jana Bouzková; z Czech: Martin Procházka – místostarosta Gminy Mosty koło Jabłonkowa.

Obecni na spotkaniu burmistrzowie, starostowie i wójtowie mówili o współpracy partnerskiej w celu kształtowania Unii Europejskiej w oparciu o solidarność i działanie. Dyskutowano o zorganizowaniu w przyszłym roku (2020) spotkania strażaków ochotników, podczas którego nie tylko będą mogli podzielić się oni swoimi doświadczeniami, ale przede wszystkim zmierzyć się w rywalizacji sprawnościowej.

Konferencja odbyła sie w ramach XVIII Dni Orawy, podczas których prezentowany jest dorobek kulturalny Podhala. Koncert uświetniły zespoły z Wolborskiego Centrum Kultury FERMATA i CANTARE.

Tego samego dnia delegacje miast partnerskich złożyły kwiaty pod pomnikiem Św. Jana Pawła II w Jabłonce.

Wolbórz na Orawie reprezentowali:
Andrzej Jaros Burmistrz Wolborza
Dymitr Jędryka z-ca Burmistrza Wolborza
Zbigniew Klewin Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu
Łukasz Jagiełło Radny Rady Miejskiej w Wolborzu
Elżbieta Bąk Przewodnicząca Gminnego Koła KGW w Wolborzu
Kamila Dubilas-Boroń dyrektor Wolborskiego Centrum Kultury
Marcin Pampuch inspektor ds. promocji miasta i gminy Wolbórz

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *