Piotrków TrybunalskiWażne wiadomościWydarzenia

PCMD w obecnej formule tylko do końca stycznia

31 stycznia 2023 roku Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie (PCMD) nie będzie już prowadzić oddziałów szpitalnych, gdyż świadczenia te 1 lutego ma zamiar przejąć Samodzielny Szpital Wojewódzki w Piotrkowie (SSW). Decyzję, umożliwiającą dalsze prace nad zmianą jedynie podmiotu leczniczego, który za 3 miesiące zadeklarował chęć kontynuacji opieki szpitalnej dla kobiet i dzieci, podjęła podczas ostatniej sesji Rada Powiatu Piotrkowskiego.

Głosowanie poprzedziła dyskusja, w czasie której Stanisław Cubała Członek Zarządu Powiatu Piotrkowskiego odniósł się do planów sprzed 6 lat, dotyczących skoordynowanej opieki medycznej nad matką i dzieckiem.

– Utworzenie Powiatowego Centrum Matki i Dziecka było dobrym pomysłem, wpisującym się w resortowe programy – przypomniał radny Cubała. – Niestety gorzej było z realizacją, bo mieliśmy wtedy szpital oddłużony i trudno było nie uwierzyć w ministerialne zapowiedzi o opiece dla kobiet i dzieci, którą mieli mieć zapewnioną w jednym miejscu. Dostosowaliśmy nasz szpital do tego profilu, ale nie spodziewaliśmy się, że do tej formy leczenia pacjentów samorząd powiatowy będzie musiał dopłacać, w tej chwili to już 1,2 mln złotych miesięcznie. Jednocześnie widzę z jakim zaangażowaniem starosta wspiera marszałka, chcąc przekazać mu sprzęt, odnowiony budynek i wykwalifikowaną kadrę, jednak dla nas wszystkich powinno się teraz liczyć przede wszystkim to, by te świadczenia dla mieszkańców tego regionu były kontynuowane.   

Wątpliwości w tej kwestii nie miał również radny Dionizy Głowacki, jednak wnioskował o to, aby razem z oddziałami szpitalnymi przekazać do piotrkowskiego SSW pozostałą działalność PCMD, by zakończyć ten temat ostatecznie.

– Analizując Program Naprawczy przygotowany przez dyrektora PCMD, pozostawiamy część działalności, która – może w mniejszym stopniu – ale dalej będzie generować stratę – wskazał radny Głowacki. – Dlatego proponuję, aby także tę działalność przekazać do SSW, bo jeśli tego nie rozwiążemy teraz, to dalej będziemy się zadłużać.   

Starosta Piotr Wojtysiak, zabierając głos, odniósł się do poniedziałkowego spotkania wicemarszałków województwa i dyrekcji SSW z przedstawicielami załogi PCMD.

– Podchodziliśmy do tego spotkania z dużą nadzieją, gdyż przez prawie 2 miesiące nie uzyskaliśmy odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego, jak należy rozumieć warunek postawiony przez Samorząd Województwa Łódzkiego, w piśmie z dnia 30 sierpnia 2022 roku, dotyczący uregulowania spraw pracowniczych – relacjonował Starosta. – Usłyszeliśmy, że samorząd województwa nie zgadza się na przejęcie pracowników PCMD na podstawie art.23 ust.1 Kodeksu Pracy, że dyrektor PCMD ma rozwiązać z nimi umowy i wypłacić odprawy, co spotkało się z dużym aplauzem ze strony pracowników PCMD, a wtedy Szpital Wojewódzki zatrudni, ten personel, który potrzebuje. Zarekomendowałem dyrektorowi PCMD, aby uszanował głos przedstawicieli pracowników i po przyjęciu przez Radę uchwały, precyzującej ograniczenie działalności PCMD z dniem 31 stycznia 2023, przystąpił do procedury zwolnień grupowych.

Na pytanie radnej Doroty Jankowskiej o wysokość odpraw dla personelu medycznego, odpowiedziała obecna na posiedzeniu Zofia Budzisz zastępca dyrektora ds. pielęgniarek i położnych. Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że odprawa dla średniego personelu na jedna osobę to 30 tysięcy złotych brutto, a dla lekarzy 52 tysiące złotych.    

Głos w dyskusji zabrał również Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Michał Szymański, który przytoczył wiele trudnych decyzji, które w perspektywie ostatnich lat podejmowała Rada, rezygnując z wielu innych zadań, jakie spoczywają na samorządzie powiatowym, aby przeznaczać kolejne środki na pokrywanie zobowiązań szpitala.

– Na czym szpital powinien oszczędzić, aby się nie zadłużać? – zadawał retoryczne pytanie radny Szymański. – Czy dyrekcja miała płacić niższe wynagrodzenie, kupować mniej leków, oszczędzać na prądzie czy ogrzewaniu, nie zapewniać posiłków pacjentom? Przecież nikt tych pieniędzy nie ukradł, bo jeśli tak by było, to z pewnością zajęłyby się tym już dawno organy ścigania. Ale tak się nie stało, bo nie miało to miejsca. I choć przyjmowaliśmy na siebie, zadłużając się, kolejne straty finansowe, aby mieszkanki miasta Piotrkowa, naszego powiatu i powiatów ościennych, miały gdzie rodzić swoje dzieci, to nikt nam za to nie dziękuje, wręcz przeciwnie chce nas za to rozliczać, oskarżając o złe zarządzanie. A my już nie mamy z czego spłacać narastających długów, bo nie pozwalają nam na to przepisy o finansach publicznych.

– Doszliśmy do przysłowiowego muru, dlatego propozycja pana marszałka, choć nie do końca korzystna dla samorządu powiatowego, bo apelowaliśmy o połączenie szpitali, jest szansą, aby od 1 lutego 2023 roku te świadczenia były dalej realizowane w Piotrkowie, w tym samym budynku, na tym samym sprzęcie i z tym samym personelem – deklarował starosta Wojtysiak. – Mówimy o tym od samego początku, bo ta rada wyraziła na to zgodę, na sesji 21 września 2022 roku. Stąd nie wiem dlaczego w przestrzeni publicznej pojawiają się nieprawdziwe informacje na temat braku odpowiedzi na pisma Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Wszystkie dokumenty, których oczekiwał od nas samorząd województwa zostały zgodnie z wcześniejszą deklaracją przekazane. Tymczasem zupełnie inaczej zostało to przestawione przez redakcję TVP, która powoływała się w swoim materiale na pismo, które oficjalnie wpłynęło do starostwa w dniu emisji audycji, w nagraniu której uczestniczyłem dzień wcześniej – powiedział podczas sesji starosta.

Dyskusję zakończyło głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Statucie PCMD. Rada Powiatu Piotrkowskiego wyraziła zgodę na ograniczenie działalności szpitala z dniem 31 stycznia 2023 roku. Za uchwałą głosowało 16 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.  Przeciwni zmianom w statucie, które dają możliwość przekazania i kontynuacji świadczeń ginekologicznych, położniczych, neonatologicznych i pediatrycznych w Piotrkowie Tryb. byli: wiceprzewodniczący rady Robert Pielużek i Krzysztof Kondaszewski.    

3.5 4 votes
Oceń temat artykułu
reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Polecamy

Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x

Ej! Odblokuj nas :)

Wykryliśmy, że używasz wtyczki typu AdBlock i blokujesz nasze reklamy. Prosimy, odblokuj nas!
%d bloggers like this: