OSP Grabina Wola

15 maja 1945 r., na wniosek Mieczysława Bystrego, zwołano zebranie organizacyjne mieszkańców wsi Grabina Wola, w celu powołania do życia Ochotniczej Straży Pożarnej. Do jednostki zapisało się wówczas 15 mężczyzn, którzy na osobnym zebraniu, tego samego dnia, wybrali z pośród siebie Zarząd w składzie: Władysław Grabarz (prezes), Bronisław Kowalski (komendant), Józef Kubiak (gospodarz). 

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Bronisław Tyka (przewodniczący), Józef Dybała, Franciszek Szewczyk (członkowie).

Wybrany Zarząd działał do 25 maja 1946 r., kiedy to z funkcji zrezygnował Bronisław Kowalski. Następnie walne zgromadzenie członków straży powołało na stanowisko komendanta Antoniego Walasa. Zarząd ten działał do 30 kwietnia 1947 r.

Cały sprzęt OSP stanowiła wówczas stara sikawka ręczna i beczkowóz dwukołowy, które podarowała OSP w Kruszowie.

1 maja 1947 r., na wniosek Bolesława Tyki, zwołano walne zebranie członków, podczas którego wybrano nowy Zarząd w składzie: Leon Słowiński (prezes), Ludwik Siemiński (komendant), Romuald Mosieński (sekretarz), Jan Kubus (skarbnik), Antoni Kubus (gospodarz).

Komisja Rewizyjna: Bolesław Tyka, Władysław Anusik i Stanisław Bęczkowski.

Niestety, po dwóch latach Leon Słowiński zrzekł się funkcji prezesa. Zastąpił go Roman Mosieński.

W 1949 r., po przeprowadzeniu paru zabaw strażackich, uzyskano fundusze na zakup mundurów i czapek dla strażaków występujących czynnie w reprezentacji i biorących udział w akcjach gaśniczych. Dodatkowo, z powodu bardzo złego stanu technicznego sprzętu, zdecydowano się na gruntowny remont sikawki i beczkowozu. Zaczęto też snuć poważne plany związane z budową remizy. W  tym celu w 1950 r. zostały zrobione 825 sztuki pustaków cementowo – piaskowych.

W grudniu 1950 r., na własną prośbę ze straży wystąpił Roman Mosieński, a z funkcji prezesa zrezygnował Stanisław Szewczyk. W związku z tym, na stanowisko prezesa powołano Franciszka Szewczyka, natomiast sekretarzem został Stanisław Bińczyk.

Na zebraniu 20 marca 1952 r. zwolniono z pełnienia czynności strażackich Stefana Bęczkowskiego, Ludwika Siemińskiego i Władysława Anusika. Wybrano również nowy Zarząd, do którego weszli: Franciszek Szewczyk (prezes), Jan Kubus (komendant), Stanisław Bińczyk (sekretarz), Ludwik Zygier (gospodarz).

Komisja Rewizyjna: Jerzy Bińczyk, Władysław Oleksiewicz, Bolesław Tyka.

 

W 1954 r. OSP otrzymała wóz pod sikawkę.

Po usilnych staraniach komendanta, w 1957 r. straż otrzymała od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łodzi świeżo wyremontowany, murowany, jednopiętrowy budynek z przeznaczeniem na remizę (spichlerz znajdujący się w ośrodku dawnego majątku Grabina Wola).                          

W 1958 r. OSP otrzymała od Powiatowej Komendy Pożarnictwa nową motopompę typu M.800 Leopoia z odpowiednią długością węża. Następnie 18 czerwca 1959 r. zakupiono nowy sztandar strażacki, którego uroczyste przyjęcie nastąpiło 5 lipca t.r. 

W 1960 r. zakupiono samochód terenowy typu Dodge (kierowcami zostali Eugeniusz Kubus i Henryk Słowiński).

W tym czasie skład Zarządu przedstawiał się następująco: Franciszek Szewczyk (prezes), Jan Kubus (komendant), Jerzy Bińczyk (sekretarz), Stanisław Oleksiewicz (skarbnik), Józef Krawczyk (gospodarz).  

 

Fot. 5 Strażacy podczas ćwiczeń (od lewej: Stanisław Słowiński, Ludwik Siemiński, Stanisław Oleksiewicz, Henryk Białowąs, Zdzisław Kubus, Jan Kubus. W oddali na samochodzie Henryk Słowiński).

 

W 1964 r. wybrano nowy Zarząd, do którego weszli: Jan Kubus (prezes), Izydor Biernat (komendant), Jerzy Bińczyk (sekretarz), Stanisław Oleksiewicz (skarbnik), Józef Krawczyk (gospodarz).

W 1966 r. zakupiono drugą nową motopompę typu M 800.

W 1968 r. na walnym zebraniu wybrano kolejny nowy Zarząd: Stanisław Szewczyk (prezes), Zdzisław Kubus (komendant), Jerzy Bińczyk (skarbnik), Józef Krawczyk (gospodarz).

W 1971 r.: Edward Kudra (prezes), Zdzisław Kubus (komendant), Stanisław Kubus (sekretarz), Józef Szewczyk (skarbnik), Czesław Krawczyk (gospodarz).

W tym roku został sprzedany stary samochód marki Dodge, a przy wsparciu finansowym Komendy Powiatowej w Łodzi zakupiono nowy samochód pożarniczy marki FS Lublin typu Żuk A 1h.

 

Zdjęcie 6: Strażacy (od lewej: Edward Kudra, Stanisław Kubus, Kamil Jodłowski oraz Krzysztof Gumola) przy samochodzie FS Lublin.

 

23 lipca 1978 r. jednostka zdobyła I miejsce w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Czarnocinie, a rok później brała udział w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych                        w Bujnach. I miejsce w  gminnych zawodach sportowo – pożarniczych strażacy z Grabinej Woli zajęli ponownie w 1987 r.

27 grudnia 1999 r. stary budynek użytkowany przez jednostkę (spichlerz), wraz z przyległym parkiem, zostały sprzedane przez gminę Czarnocin osobie prywatnej. W związku z tym 2 kwietnia 2001 r. podjęto uchwałę o uzbrojeniu terenu pod nową remizę, a dwa lata później powstał jej projekt budowlany („Dom Rolnika”), wg którego w 2004 r. na działce nr 183 rozpoczęto budowę za pieniądze uzyskane ze sprzedaży starej remizy (spichlerza).  

Mimo braku remizy od 1999 do 2005 r., jednostka działała prężnie, biorąc udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz lokalnych uroczystościach, m.in. 5 lipca 2004 r. zajmując III miejsce w kolejnych zawodach sportowo-pożarniczych.

W 2005 r. ukończony „Dom Rolnika” został przekazany jednostce. Wyposażenie (stoły i ławy) strażacy wykonali w czynie społecznym, natomiast zastawę stołową zakupiło miejscowe KGW za pieniądze zebrane wśród mieszkańców Grabinej Woli.

 

Zdjęcie 11: Strażacy przed budynkiem OSP (od lewej: Stanisław Duk, Damian Jodłowski, Krzysztof Gumola, Dionizy Jagodziński, Dariusz Białowąs, Jacek Bogołębski, Kamil Jodłowski, Tomasz Krawiec, Edward Kudra, Mariusz Biernat).

W 2006 r. na walnym zebraniu wybrano nowy Zarząd: Edward Kudra (prezes), Jacek Bogołębski (komendant), Krzysztof Kwiecień (sekretarz), Stanisław Duk (skarbnik), Zbigniew Jodłowski (gospodarz). 

Tego samego roku, w czynie społecznym, ogrodzono działkę OSP.

W 2007 r. za pieniądze uzyskane z imprez okolicznościowych, które odbywały się w remizie, zakupiono garaż metalowy na samochód strażacki. Teren pod garaż został uzbrojony przez strażaków w czynie społecznym.

W roku 2009 prezes jednostki OSP, Edward Kudra, został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi.

Z dochodów uzyskanych z imprez i z pomocą finansową wójta gminy Czarnocin, Leona Fortaka, jednostka 11 lipca 2009 r. kupiła używany specjalny samochód pożarniczy marki Mercedes. Natomiast 31 sierpnia t.r. sprzedano lublina.

W 2010 r. strażacy z Grabinej Woli zostali odznaczeni medalami: Stanisław Kubus (złotym), Stanisław Duk (srebrnym), Tomasz Krawiec (brązowym), Krzysztof Gumola (otrzymał odznakę „Strażak Wzorowy”).

Na walnym zebraniu w 2011 r. podjęto jednogłośnie decyzję o pozostawieniu Zarządu                                        w dotychczasowym składzie wybranym w roku 2006.

12 sierpnia 2011 r. jednostka została wezwana do ogromnej katastrofy kolejowej w Kiełczówce, gdzie wykoleił się pociąg. Za zaangażowanie w  ratowaniu życia i zdrowia  poszkodowanych, strażacy otrzymali podziękowania od: Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, oraz Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPR w Łodzi.

W 2014 r. jednostka za własne pieniądze zakupiła piłę spalinową Stihl, natomiast za pieniądze sołeckie kupiono krzesła i stoły.

W 2015 r. odznaczono strażaków jednostki medalami: Zbigniewa Jodłowskiego (złotym), Krzysztofa Gumolę (brązowym), Krzysztofa Seferyniaka (odznaką „Strażak Wzorowy”). 

23 stycznia 2016 r. na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wyłoniono kolejny Zarząd, w  skład którego weszli: Edward Kudra (prezes), Jacek Bogołębski (komendant), Krzysztof Kwiecień (sekretarz), Stanisław Duk (skarbnik), Dariusz Białowąs (gospodarz).

Komisja Rewizyjna: Stanisław Kubus, Tomasz Krawiec, Krzysztof Gumola.

 

Zdjęcie 12: Obecny Zarząd OSP i Komisja Rewizyjna (od lewej: Edward Kudra, Jacek Bogołębski, Stanisław Duk, Dariusz Białowąs, Krzysztof Gumola).

 

W Dniu Strażaka, 1 maja 2016 r., medalami zostali odznaczeni: Jacek Bogołębski i Dariusz Białowąs (brązowym), Sławomir Duk (odznaką „Strażak Wzorowy”).  

Także w tym roku został przeprowadzony remont w OSP, m.in. przerobiono garaż samochodowy na salę taneczną pod imprezy lokalne, wymieniono drzwi garażowe na okno balkonowe oraz pomalowano cały budynek na zewnątrz.

Jesienią 2016 r. zakupione zostały dwie pary ubrań specjalnych (typ Aramikx/t) za kwotę 2,5 tys. zł. z dotacji MSWiA.

W lutym 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze, a w październiku zakupiono kolejne dwie pary ubrań specjalnych typu Aramikx/t, oraz dwa hełmy strażackie typu Vulcan MO za kwotę 6,2 tys. zł (dotacja z MSWiA wynosiła 3,6 tys. zł, wkład własny 400 zł, z innych środków 2,2 tys. zł). Dodatkowo zakupiono również dwie pary butów strażackich typu FHR 003 za kwotę 670 zł., ze środków pieniężnych zdobytych za udział w zawodach strażackich.

Jesienią, za środki sołeckie, zostały postawione mury na nowy garaż.

24 lutego 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze z udziałem wójta gminy Czarnocin, Romana Miksy. Podczas zebrania ustalono m.in. dokończenie budowy garażu pod samochód bojowy, dyskutowano na temat zakupu dodatkowych 4 par butów strażackich typu FHR 003, oraz o położeniu kostki brukowej przed budynkiem OSP.