Wsparcie zadań publicznych

Views: 296

5 kwietnia odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne związane z ogłoszonym konkursem na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Spotkanie odbędzie się o godzinie 14.00 w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7 (Sala Kolumnowa). Podczas zebrania uczestnicy dowiedzą się, jak krok po kroku wypełnić wniosek na realizację zadania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 603 866 547.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *