Hello

Dzień: 19 lipca 2018

Firmy zewnętrzne zatrudniają skazanych

Kolejna grupa osadzonych zostanie zatrudniona w zakładzie przetwarzania elektrośmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych i w przemyśle. Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, mjr Krystian Sobczak, podpisał umowę z właścicielem firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zgodnie z…

Jeżeli działać, to nie indywidualnie…

Czyli o tym, jak wespół w zespół prac moc móc zmóc. Gmina Grabica współpracuje z powiatem piotrkowskim na kilku płaszczyznach: inwestycji drogowych, ochrony zdrowia, rekreacji oraz działalności kulturalnej. Samorządy wspólnie finansują niektóre inwestycje, głównie modernizacji infrastruktury drogowej. Po połowie powiat…

Obwieszczenie

Na postawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405…

Awaria świateł w Jeżowie

Uwaga kierowcy, skrzyżowanie drogi krajowej nr 1 z drogą powiatową w Jeżowie pozbawione jest sygnalizacji! To jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań na „jedynce” w okolicach Piotrkowa. W nocy doszło w tym miejscu do kolizji, na skutek której samochód zniszczył sterownik. –…

KINODA: „Marina Abramović: Artystka Obecna”

KINODA zaprasza na projekcję kolejnego filmu. Tym razem widzowie zobaczą film „Marina Abramović: Artystka Obecna”. W imieniu organizatorów zapraszamy na 26 lipca 2018, godz. 18:00, ODA, ul. Dąbrowskiego 5. Wstęp jest darmowy. Projekcja jednego z najbardziej wyczekiwanych filmów dokumentalnych 2012 roku…

Znaleźć kij na dziennikarski ryj

28 czerwca br. w 24 numerze „Ziemi Piotrkowskiej” opublikowałem artykuł „Kto kręci w Krężnej”, w którym przedstawiłem historię eskalującego konfliktu między mieszkańcami tytułowej miejscowości a inwestorami pragnącymi zabudować wieś wielkimi chlewniami. W reakcji na tekst, 16 lipca br., do redakcji…

Wspólny przetarg na dostawę prądu. Będzie taniej?

Piotrkowskie starostwo ogłosiło przetarg na dostawę energii elektrycznej dla powiatu piotrkowskiego, miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a także 11 gmin powiatu, czyli: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz oraz wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład…