Sztab Kryzysowy ponownie o budowie A1

Views: 327

W starostwo odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak. Tematem spotkania były prognozowane zagrożenia dla ruchu drogowego wynikające z budowy autostrady A1, oraz zapewnienie bezpieczeństwa na drogach lokalnych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, straży pożarnej oraz ITD, a także wykonawców budowy odcinka A – firmy BUDIMEX S.A. Podczas spotkania poruszono kwestie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy autostrady A1 oraz prognozowanych utrudnień z perspektywy mieszkańców oraz służb.

Szczególnym wyzwaniem może okazać się wydłużenie czasu dojazdu służb ratunkowych, a także znaczne zwiększenie ruchu na drogach alternatywnych dla autostrady A1. Starosta Powiatu Piotrkowskiego podkreślił, że kluczową rolę odgrywać będzie wzajemne przekazywanie informacji pomiędzy wykonawcami, służbami oraz przedstawicielami Referatu Zarządzania Kryzysowego.

Starosta Piotr Wojtysiak wraz z samorządowcami z terenu powiatu, zwrócił również uwagę na konieczność spotkania się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *