Źródło: UM Piotrków

Sześć koncepcji przebudowy hali „Relax”

Views: 266

Aż sześć koncepcji na rozbudowę hali „Relax” wpłynęło do piotrkowskiego magistratu. W urzędzie odbyło się pierwsze posiedzenie sądu konkursowego, którego zadaniem będzie wyłonienie najlepszego projektu – czytamy w komunikacie.

Spośród dziewięciu firm, które zgłosiły się do konkursu na przebudowę hali „Relax”, aż sześć z nich złożyło dokumenty do piotrkowskiego magistratu. W piątek rozpoczął pracę sąd konkursowy, składający się głównie z architektów, którego zadaniem będzie wybranie najlepszej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej rozbudowy hali.

– Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie prace są zakodowane, co oznacza, że komisja nie zna ich autorów. Po ocenie wszystkich wyłoniona zostanie najlepsza koncepcja. Dopiero wówczas odkodujemy dokumentację i poznamy zwycięską firmę – przybliża ogólne zasady konkursu mgr inż. arch. Anna Nowak, przewodnicząca sądu. Komisja będzie oceniała część graficzną i opisową pracy, posługując się takimi kryteriami, jak: walory rozwiązań architektoniczno – urbanistycznych (60%), ekonomika rozwiązań (25%), cena projektu (10%) oraz przeprowadzenie konsultacji ze związkami sportowymi na etapie prac koncepcyjnych (5%).

– Uczestnik konkursu, którego koncepcja zostanie uznana za najkorzystniejszą, otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w dalszym postępowaniu, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej – informuje przewodnicząca.

Dokumenty wraz z pozwoleniem na budowę zgodnie z przyjętym harmonogramem mają być gotowe do października. Następnie miasto złoży wniosek o dofinansowanie hali, której budowa najprawdopodobniej wystartuje w 2019 roku.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *