Rocznica wyzwolenia Piotrkowa

Views: 416

W kolejną rocznicę wyzwolenia Piotrkowa przez Armię Czerwoną spod okupacji niemieckiej, delegacje miasta i powiatu piotrkowskiego, a także organizacji społecznych, złożyły kwiaty pod pomnikiem „Bohaterom walk za Polskę i lud 1939-1945”

Walka o wyzwolenie Piotrkowa rozpoczęła w nocy z 17 na 18 stycznia 1945. Główne siły żołnierzy skierowano na uderzenie przez obejście miasta od wschodu i zachodu. Po północy rozpoczął się drugi szturm na Piotrków. Opanowano dzisiejsze centrum miasta. Hitlerowcy zaskoczeni atakiem, powoli się wycofywali. Ostatnie punkty oporu niemieckiego poddały się 18 stycznia po południu.

 

 

Komentarzy: 3

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *