OSP Biskupia Wola

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupiej Woli zainicjował w 1927 r. Komitet Organizacyjny OSP, w skład którego weszli mieszkańcy wsi: Jan Maciołek (przewodniczący), Andrzej Bartocha (sekretarz) oraz członkowie: Józef Maślanka (sołtys), Władysław Smyczek, Adam Deka, Władysław Strzopa, Feliks Płachta, Marcin Smyczek, Wojciech Cichura. 

 

27 maja 1927 odbyło się zebranie mieszkańców, na którym dokonano jednogłośnie wyboru kierownictwa i władz bojowych jednostki. Pierwszy Zarząd utworzyli:  Antoni Cichura (prezes), Feliks Płachta (zastępca prezesa), Andrzej Bartocha (sekretarz), Antoni Krawczyk (skarbnik).  

Do władz bojowych wybrano: Władysława Smyczka (komendant), Michała Kocha (zastępca komendanta) i Władysława Mieszka (adiutant).

Do straży szybko zapisali się pierwsi ochotnicy: Wojciech Mieszek, Władysław Kopeć, Antoni Krauze, Władysław Małgorzaciak, Feliks i Stanisław Płachta, Andrzej Kopeć, Jakub  i Feliks Maciołek, Adam Deka, Stanisław Siemiński, Władysław i Józef Smyczek, Wojciech i Andrzej Jarosik, Andrzej i Józef Bartocha, Józef Maciołek, Stanisław Mosion, Bolesław Dróżdż, Stanisław Kapelan (syn Franciszka), Stanisław Kapelan (syn Wojciecha), Stanisław Małgorzaciak, Józef Stepnicki, Władysław Mieszek, Józef Słowianek, Stanisław Deka.

Strażacy za własne pieniądze kupili umundurowanie. Pierwszym sprzętem, jaki dotarł do oddziału w 1927 r., była trąbka sygnałowa, sikawka ręczna oraz beczkowóz dwukołowy.  W 1930 r. zakupiono pasy, drabinę Szczerbowskiego, bosaki i topory. W latach 1930–1934  wybudowano remizę, którą 20 sierpnia poświęcono i oddano do użytku.

W czasie II wojny światowej OSP zawiesiła swoją działalność, którą wznowiono w  1945 r. Komendantem został Stanisław Deka. Wzmocniono w tym czasie system alarmowy ręczną syreną. Warto podkreślić, że Zarząd jednostki był inicjatorem budowy szkoły podstawowej, elektryfikacji wsi oraz budowy wodociągu. Wkrótce OSP nabyła syrenę elektryczną dużego zasięgu alarmowania, oświetliła remizę, przejęła wszystkie hydranty przeciwpożarowe i sprawdziła motopompę.

Po kilkudziesięciu latach użytkowania i wobec nowych wyzwań, stary budynek OSP okazał się za mały. Z tego względu 4 marca 1973 r. na zebraniu wiejskim Zarząd jednostki wniósł projekt budowy Domu Strażaka. Zgromadzenie przyjęło ten pomysł i wyłoniło komitet budowy. Przewodzić miał Zarząd OSP i sołtys Józef Czajka. W skład tego gremium weszli ponadto Adam Andczak (kierownik szkoły) oraz Jan Bartocha (prezes Kółka Rolniczego). Inicjatywę wspomogli działacze społeczni: Bronisław Kot, Stanisław Deka, Eugeniusz Caban, Feliks Brzejszczak, Czesław Karpik, Jan Deka, Józef Wojtas, Jan Kapka, Józef Kot i Józef Cichura.

Zarząd OSP ze swoich środków pieniężnych kupił działkę od Juliana Walasa i ją ogrodził. Zaczął również gromadzić materiały na budowę. Wpłynęły dotacje od Kółka Rolniczego i gminy. Już za kadencji prezesa Józefa Maciołka wybudowano basen przeciwpożarowy na placu Czesława Jurdy. W 1975 r. zakupiono samochód marki Żuk oraz sprowadzono resztę materiałów budowlanych.

W 1979 r. przystąpiono do budowy strażnicy. Już w jej trakcie, ze względu na przeprowadzkę Józefa Maciołka, zmienił się prezes. Przez kolejne 4 lata budowę prowadzili jego następcy: Władysław Misiak, Eugeniusz Smejda i Zdzisław Dróżdż, w czym wymiernie wspomagał ich Zarząd OSP, sołtys Józef Czajka, komendant Marian Smyczek, skarbnik Andrzej Kopeć, sekretarz Jan Bartocha, członkowie OSP oraz pozostali mieszkańcy Biskupiej Woli.

28 sierpnia 1983 r. nowy budynek został oddany do użytku, natomiast 12 sierpnia 1984 r., z okazji 60-lecia, OSP nadano sztandar ufundowany w dużej mierze przez mieszkańców wsi. W nowym budynku były organizowane liczne imprezy, zabawy taneczne oraz wesela. Lata 80. i 90. charakteryzowały się wzmożonym zaangażowaniem jednostki w prace organizacyjne, szkolenia i doskonalenie członków OSP. Jednocześnie przyjmowani byli nowi członkowie,  utworzono drużynę młodzieżową oraz przeprowadzono wiele prac w czynach społecznych.

Na zebraniu sprawozdawczym, 21 stycznia 1989 r., podjęto uchwałę o dalszej rozbudowie strażnicy. Mieszkańcy zgodnie poparli pomysł, ponieważ istniejąca remiza nie spełniała już ich wymogów co do organizacji dużych imprez. Rozbudowę umożliwiły materiały zgromadzone przez strażaków oraz środki finansowe przeznaczone na ten cel.

19 stycznia 1990 r. funkcję prezesa powierzono druhowi Józefowi Czajce. Zastąpił on Zdzisława Dróżdża, który zrzekł się przewodzenia jednostce. 21 lutego 1993 r., na zebraniu sprawozdawczym, przyjęto statut w celu uporządkowania spraw związanych z działalnością OSP. Wówczas zdecydowano również ostatecznie o rozbudowie budynku oraz zobowiązano Zarząd do podjęcia działań w zakresie zakupu samochodu pożarniczego. Ostatecznie kupiono samochód marki Star 660, w czym partycypowali: Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie, PZU w Piotrkowie Tryb., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Piotrkowie Tryb., Zarząd Gminy, Łódzka Spółdzielnia Mleczarska oraz miejscowe zakłady pracy (Kółko Rolnicze, Firma Fine Fasion, Milkpol).

3 maja 1995 r. samochód został uroczyście przekazany strażakom. Wspólnymi siłami mieszkańców gminy ukończono także budowę kolejnej części remizy. Budynek o powiększoną salę jadalnianą został oddany do użytku w 1992 r.

10 lutego 1996 r. wybrano Zarząd OSP w składzie: Józef Czajka (prezes), Mieczysław Małgorzaciak (wiceprezes), Eugeniusz Paluch (wiceprezes), Sławomir Cholewa (naczelnik), Jan Górdziołek (sekretarz), Henryk Stawiński (skarbnik), Marek Smyczek (gospodarz), Roman Kopeć (przewodniczący Komisji Rewizyjnej). 

13 lipca 1997 r. zorganizowano jubileusz 70-lecia jednostki, natomiast 3 lata później, z inicjatywy Romana Kopcia, rozpoczęto budowę kuchni przyległej do istniejącej już jadalni. Budowę zakończono w 2002 r.

W 2006 r. na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli: Donat Burda (prezes), Sławomir Cholewa (wiceprezes, naczelnik), Ireneusz Caban (wiceprezes), Andrzej Małgorzaciak (zastępca naczelnika), Jan Śliwa (sekretarz), Jan Florczyk (skarbnik), Marek Smyczek (gospodarz).

Komisja Rewizyjna: Zenon Krawczyk, Marcin Dura, Grzegorz Kozub.

Z inicjatywy nowego Zarządu zakupiono samochód marki Mercedes, a stary samochód Star 660 przekazano do OSP w Woli Kutowej. W ramach działań nowego Zarządu wymieniono także okna na całym piętrze budynku.

8 lipca 2007 r. zorganizowano obchody 80-lecia OSP.

Druhowie cały czas podnosili również swoje umiejętności, szkoląc się w Państwowej Straży Pożarnej. 5 lipca 2009 r. na zawodach gminnych zajęli I miejsce.

W 2010 r. zakupiono nagrzewnicę oraz 200 krzeseł. W lutym 2011 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym podjęto decyzję o zmianach w Zarządzie. Funkcji naczelnika, po 25 latach, zrzekł się Sławomir Cholewa, a na jego miejsce wybrano Mariusza Bojanowskiego. Głównym celem nowego Zarządu była budowa pomieszczenia na 2 garaże, które oddano do użytku w grudniu 2011 r.

W 2011 r. w szeregi jednostki wstąpiło 6 druhen, a rok później dołączyły jeszcze 4.

12 sierpnia 2011 r. ok. godz. 16.15, niedaleko stacji Baby, przy wsi Kiełczówka doszło do wykolejenia się pociągu trasy Warszawa–Katowice. Strażacy z Biskupiej Woli brali aktywny udział w akcji ratunkowej. Jak się później okazało, poszkodowanych było aż 81 osób, a jedna osoba zginęła.

W lutym 2012 r., na walnym zebraniu, Zarząd oraz druhowie postanowili z pomocą wójta i środków własnych zagospodarować pomieszczenia na nowe sanitariaty, które w czynie społecznym zostały wykonane przez strażaków, a do użytku oddane w maju t.r. Zorganizowano też Święto Strażaka, połączone z obchodami 85-lecia OSP. Na uroczystość zaproszono jednostki OSP z całej gminy, księży (m.in. proboszcza parafii, dzisiejszego kapelana ks. Bogdana Jelenia oraz ks. Jarosława Wojtalę), a także władze PSP w Piotrkowie Tryb. Jednak głównym celem Zarządu było doskonalenie i nabór nowych członków w szeregi jednostki oraz podnoszenie kwalifikacji druhów (rosła liczba przeszkolonych – po kursie podstawowym).

Zarząd dążył również do zakupu drugiego wozu bojowego i wystąpił z prośbą do wójta Leona Fortaka (od 1990 r. członka jednostki) o pomoc w tym przedsięwzięciu, dzięki czemu 30 października 2013 r. OSP nabyło nowy samochód strażacki. W tym samym roku przeprowadzono remont klatki schodowej remizy.

W roku 2012, na szczeblu gminnym, OSP z Biskupiej woli zajęła I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych. 26 kwietnia 2015 r. 23 druhów i druhen z jednostki brało udział w VII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasna Górę.

W lutym 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w czasie którego zaszły zmiany w kierownictwie OSP. W skład nowego Zarządu weszli: Donat Burda (prezes), Ireneusz Caban (zastępca prezesa), Mariusz Bojanowski (zastępca prezesa, naczelnik), Andrzej Małgorzaciak (zastępca naczelnika), Jan Florczyk (skarbnik), Marlena Florczyk (sekretarz), Mateusz Piech (gospodarz).     

Komisja Rewizyjna: Zenon Krawczyk, Marcin Dura, Krzysztof Dura.

Na zebraniu głównym tematem było doposażenie samochodu DAF w ubrania specjalne dla ratowników oraz przeprowadzenie remontu strażnicy na parterze. Zamierzenia te zyskały wsparcie sołectwa (na czele z sołtys Renatą Kozub), które wiosną 2017 r. postanowiło wspomóc zakup pieniędzmi z funduszu sołeckiego. W tym roku jednostka OSP po raz kolejny zajęła I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym.

W 2018 r. Zarząd OSP funkcjonuje bez zmian. Jednostka liczy 59 druhów: 48 druhów zwyczajnych, w tym 7 kobiet i 11 druhów honorowych. 29 strażaków przeszło szkolenia podstawowe, a szkolenia z pierwszej pomocy ma za sobą 6 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top button