Droga w Janówce otwarta

Views: 29

Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 oraz drogi prowadzącej przez Janówkę spotkali się przedstawiciele samorządu oraz mieszkańcy gminy, by oficjalnie otworzyć wyremontowaną ulicę. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, przewodniczący Rady Gminy – Tomasz Gemel i radny powiatowy – Grzegorz Konopka.

  W spotkaniu uczestniczyli również mieszkańcy Janówki, którzy nie ukrywali zadowolenia z wykonanej inwestycji. – Dzięki tym robotom poprawiło się znacząco bezpieczeństwo oraz komfort podróżnych, a także pieszych. Droga jest prosta jak stół. Tyle czasu czekaliśmy na nową ulicę, aż wreszcie się doczekaliśmy – mówi zadowolony pan Stanisław. – W zakres prac wchodziło: wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami do posesji, utworzenie zatoki autobusowej oraz wybudowanie nowego chodnika. W ramach posiadanych środków finansowych będziemy remontować kolejne drogi, a potrzeb, jak w każdej gminie jest sporo. Bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców jest dla nas sprawą priorytetową – powiedział w rozmowie z nami Janusz Jędrzejczyk, wójt gminy Rozprza.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *