Akcja uliczna fundacji Viva!

Views: 216

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva! zaprasza we wtorek 9.10, o godz. 17.00, na akcję uliczną przy pomniku Jana Pawła II w parku przy ul. Słowackiego. Podobne wydarzenia odbędą się w 14 miastach w Polsce, inaugurując Europejską Inicjatywę Obywatelską, której celem jest zebranie miliona podpisów pod wnioskiem ustawodawczym zakazującym stosowania wszystkich rodzajów klatek w hodowli zwierząt gospodarskich.

– W Unii Europejskiej każdego roku w klatkach więzionych jest ponad 300 milionów zwierząt – mówi Magda Góra z Vivy! – odseparowuje się je od innych, trzyma wśród metalowych prętów i betonu, gdzie mają bardzo ograniczoną przestrzeń – dodaje Góra.

Do autora inicjatywy – organizacji CIWF – dołączyło ponad 120 organizacji z całej Unii Europejskiej, tworząc wspólnie olbrzymią koalicję na rzecz wycofania klatek z hodowli wszystkich zwierząt gospodarskich. – Razem mamy rok na zebranie miliona podpisów w całej Unii Europejskiej – mówi Patryk Kowalski z Vivy. – Domagamy się zakazu stosowania klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi; kojców porodowych i inseminacyjnych dla macior oraz indywidualnych zagród dla cieląt – dodaje Kowalski.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *