Wszedł obowiązek segregacji śmieci

Views: 203

6 września weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany w prawie wprowadzają m.in. obowiązek segregacji odpadów. Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory zadeklarowali brak segregacji odpadów, muszą złożyć nową deklarację, w której należy określić selektywny sposób zbierania odpadów.

Dokument należy złożyć w Urzędzie Miasta przy ul. Szkolnej 28, wejście B, pok. 236. – W przypadku niezłożenia nowej deklaracji opłata zostanie określona w drodze decyzji administracyjnej – zastrzega Dorota Kosterska, Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

UWAGA!!!
PONOWNĄ DEKLARACJĘ  SKŁADAJĄ TYLKO WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY DO TEJ PORY NIE SEGREGOWALI ODPADÓW KOMUNALNYCH.


Co stanie się w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych? – Wówczas na właścicieli nieruchomości będzie nakładana opłata, która może wynieść od dwóch do czterokrotności opłaty za zbieranie odpadów w sposób selektywny – wyjaśnia Dorota Kosterska zaznaczając, że wysokość tej opłaty zostanie uchwalona przez Radę Miasta.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *