Wojewódzkie Dni Seniora

Views: 371

Na boisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbywają się Wojewódzkie Dni Seniora. Oprócz Piotrkowa, podobne spotkania odbędą się jeszcze w Sieradzu i Zgierzu.

Uczestnicy przedsięwzięcia biorą udział w różnego rodzaju warsztatach, występach czy wykładach. Na spotkanie zgłosiły się uniwersytety trzeciego wieku, rady seniorów, kluby seniorów, organizacje pozarządowe i domy pomocy społecznej.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *