Wizualizacja: UG Grabica

Umowa na dofinansowanie wyposażenia GCK w Grabicy

Views: 164

Źródło: UG Grabica

Jeszcze przed zakończeniem budowy Gminnego Centrum Kultury w Grabicy, podjęto działania związane z pozyskaniem środków na jego wyposażenie, dzięki czemu gmina Grabica otrzymała dotację w kwocie 500 tys. zł na realizację zadania pn.: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Pomiędzy gminą Grabica i Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego podpisana została umowa na to wsparcie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Gminne Centrum Kultury w Grabicy zyska nowoczesne wyposażenie, które pozwoli na organizację na wysokim poziomie wydarzeń i spotkań kulturalnych mieszkańców gminy, a także zwiększy dostęp do oferty kulturalnej oraz podniesie ich atrakcyjność.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *