Ważne wiadomościWolbórzWydarzenia

Proekologiczne porozumienie miasta i gminy Wolbórz

Będą pieniądze na dokumentacje inwestycji proekologicznych, takich jak przebudowa Wolborskiego Centrum Kultury wraz z Muzeum Pożarniczym i remizą OSP oraz innych budynków na terenie gminy.

21 lipca br. Bank Ochrony Środowiska podpisał ramowe porozumienie z gminą Wolbórz. Deklaracja współpracy dotyczy m.in. wymiany informacji i doświadczeń w zakresie przygotowania i finansowania inwestycji proekologicznych. Kluczowym elementem porozumienia jest udostępnienie przez BOŚ bezzwrotnego finansowania pochodzącego z unijnego programu ELENA przeznaczonego na sfinansowanie przygotowania  dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji proekologicznych.

– Współpraca z samorządami jest jednym z naszych kluczowych celów. Ich zaangażowanie przełoży się na krajową skalę i sukces zielonej transformacji. Co istotne, realizacja proekologicznych projektów przełoży się nie tylko na czyste środowisko, ale również na zmniejszenie wydatków samorządu  – powiedział Marek Szczepański, dyrektor ds. Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Banku Ochrony Środowiska.

Środki z grantu ELENA którymi dysponuje BOŚ pozwolą na sfinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej koniecznej do przygotowania w ramach planowanych inwestycji ekologicznych. Wśród działań możliwych do sfinansowania z grantu są m.in. audyty energetyczne, projekty architektoniczno-budowlane, analizy techniczne, raporty oddziaływania na środowisko oraz studia wykonalności odnawialnych źródeł energii. Samorząd poniesie koszt w wysokości jedynie 10% wartości przygotowania dokumentacji.

Zawarte porozumienie obejmuje kilka obszarów związanych z zielonymi inwestycjami. W jego ramach gmina może liczyć na wsparcie BOŚ przy projektach mających na celu: poprawę efektywności energetycznej – w tym poprzez montaż instalacji OZE – wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe do zrealizowania są również projekty dotyczące budynków użyteczności publicznej, modernizacji lub rozbudowy oświetlenia ulicznego, budowy stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych oraz rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczych. Porozumienie będzie obowiązywać do końca 2023 r. z możliwością jego przedłużenia. 

Przygotowana dzięki grantowi ELENA dokumentacja techniczna będzie mogła być w szczególności wykorzystana przez samorządy dla uruchomienia inwestycji finansowanych ze środków programów unijnych perspektywy 2021-2027. Jesienią 2022 r. BOŚ uruchomi specjalny produkt dla samorządów – EKO Pożyczka dla samorządów – który umożliwi sfinansowanie wkładu własnego samorządów w projektach dotacyjnych.

– Gmina Wolbórz od kilku lat realizuje zadnia mające na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów i budynków użyteczności publicznej, których jest właścicielem. Dotychczas udało nam się zmodernizować Szkołę Podstawową w Proszeniu, Szkołę Podstawową w Goleszach Dużych i Dom Ludowy Goleszach Dużych gdzie zastosowano instalacje OZE w postaci pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolborzu zamontowaliśmy instalację fotowoltaiczna o mocy ponad 70 kW, która pozwoliła znacznie obniżyć koszty utrzymania obiektu. Obecnie realizujemy modernizację Szkoły Podstawowej w Komornikach. Dzięki tym działaniom znacznie ograniczyliśmy koszty użytkowania obiektów i ograniczyliśmy emisję gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. Dzięki pozyskaniu środków finansowych na dokumentację z grantu ELENA gmina Wolbórz będzie mogła aplikować o środki na zadania inwestycyjne. Do termomodernizacji pozostała nam jeszcze Szkoła Podstawowa w Wolborzu, budynek wielorodzinny z mieszkaniami komunalnymi w Bogusławicach, budynek Wolborskiego Centrum Kultury wraz z Pożarniczym Centrum Historyczno-Edukacyjnym w Wolborzu, budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu, budynki remiz strażackich i domy ludowe zlokalizowane na terenie całej gminy oraz budynek Urzędu Miejskiego w Wolborzu. W związku ze wzrostem energii elektrycznej planujemy montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych między innymi na ujęciach wody. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wymienione potrzeby są bardzo duże, ale pomoc przy realizacji niektórych z nich pozwoli gminie Wolbórz  kontynuować działania w kierunku poprawy efektywności energetycznej budynków i obiektów publicznych. – powiedział Andrzej Jaros, burmistrz Wolborza.

Wolbórz jest pierwszą gminą miejsko-wiejską w Polsce, która zawarła porozumienie z BOŚ. W lipcu br. bank podpisał analogiczne porozumienia ramowe z miastem Żyrardów, z gminą Gdów (gmina wiejska w woj. małopolskim), Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, skupiającym 17 gmin w woj. warmińsko-mazurskim oraz powiatem lipskim (woj. mazowieckie). 

ELENA (ang. European Local ENergy Assistance) to program zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny, utworzony w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa II”, finansowanego z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Granty pochodzące z programu ELENA mogą być spożytkowane w trzech obszarach: wspierania efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną, zwiększania efektywności energetycznej budynków oraz rozbudowy innowacyjnego transportu miejskiego. Bank Ochrony Środowiska jest obecnie jedynym bankiem w Polsce, który w ramach tego programu może wspierać jednostki samorządu terytorialnego w przygotowaniu i finansowaniu dokumentacji technicznej.

0 0 votes
Oceń temat artykułu
reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Polecamy

Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x

Ej! Odblokuj nas :)

Wykryliśmy, że używasz wtyczki typu AdBlock i blokujesz nasze reklamy. Prosimy, odblokuj nas!