Pierwsze umowy podpisane

Views: 649

Dotacje na realizację zadań społecznych niebawem trafią do organizacji z terenu dwóch gmin powiatu piotrkowskiego. Zarząd Powiatu rozstrzygnął bowiem otwarty konkurs ofert na realizację projektów w zakresie: kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W urzędach gmin Gorzkowice i Rozprza, wicestarosta Piotr Wojtysiak podpisał umowy na realizację zadań publicznych z przedstawicielami poszczególnych organizacji.

Stowarzyszenia z terenu gminy Gorzkowice:
– Stowarzyszenie Krośnianki,
– Stowarzyszenie Szczepanowice,
– Stowarzyszenie Tandem,
– KGW Szczukocice.

Stowarzyszenia z terenu gminy Rozprza:
– OSP Mierzyn,
– Zespół Kasztelania Swing Band,
– Stowarzyszenie Gospodyń gminy Rozprza,
– Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wronikowa i gminy Rozprza „Przyjazna wieś”,
– Stowarzyszenia „Euroaktywni”.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *