OSP Szynczyce

Jednostka OSP w Szynczycach powstała w 1947 roku. Jej założycielami byli Feliks Brzejszczak, Feliks Gazda, Wacław Maciaszczyk, Feliks Pietraszczyk, Henryk Tomczyk. Zarząd tworzyli: Feliks Pietraszczyk (prezes), Feliks Gazda (komendant) i Feliks Brzejszczak (podkomendant).

Pierwsze wyposażenie sprzętowe stanowiły: wóz konny na drewnianych kołach, pompa wodna ręczna i komplet węży.

W 1953 roku zbudowano remizę drewnianą na placu otrzymanym od Stefana Bzowskiego, który w zamian otrzymał działkę OSP położoną poza wsią. Za plac o pow. 1500 m kw. Bzowski otrzymał 1,12 ha ziemi ornej. Remiza ta spłonęła w 1957 r., dlatego na walnym zebraniu 29 grudnia 1958 r. podjęto inicjatywę wymurowania nowego budynku.

Po uzyskaniu funduszy, przy dużym udziale mieszkańców wsi w pracach budowlanych, w końcu 1959 r. stanęła nowa remiza. W roku 1986 dobudowano kuchnię i małą salę. Budynek w takim kształcie stał do 2013 r. Wtedy to pojawiła się szansa otrzymania funduszy z urzędu marszałkowskiego w Łodzi i z gminy na przebudowę istniejącego budynku na świetlicę wiejską, połączoną z remizą OSP. Przebudowany budynek oddano do użytku 14 lutego 2015 r.

Z ważniejszych wydarzeń jednostki należy przypomnieć akcję gaszenia pożaru sterty słomy w Żerominie w 1980 r. Strażacy wyjechali do akcji wozem strażackim napędzanym ciągnikiem. Do pożaru jednak nie dojechali. Wskutek wypięcia się dyszla, wóz wpadł do rowu. Jadący na nim strażacy ulegli mniejszym bądź większym obrażeniom. Najbardziej poszkodowanymi byli: Feliks Pietraszczyk, który złamał nogę oraz Jan Kaleta, który doznał urazu kręgosłupa. Wspomniany wóz strażacki konno-ciągnikowy został w 2008 r. wymieniony na samochód strażacki Star 244, który służy do dziś.

Obecny skład Zarządu OSP: Krzysztof Olasik (prezes), Włodzimierz Kowara (naczelnik), Adam Grochala (zastępca naczelnika), Paweł Fryczka (skarbnik), Andrzej Jaroniek (gospodarz).

  

Back to top button