OSP Skotniki

Jednostka OSP w Skotnikach powstała w 1925 roku. Założycielami byli między innymi: Henryk Lewin, Komor Michał i Sitarz Kazimierz. Na podstawie dokumentów pozyskanych z Archiwum Państwowego w Kielcach wynika, że jednostka została wpisana do rejestru stowarzyszeń w dniu 19 czerwca 1925 roku pod nazwą Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Skotnikach. Funkcję prezesa pełnili: Józef Komor (do 1977 r.), Bronisław Brzezowski (1977–1987), Mieczysław Ilnicki (1987–1996), Zbigniew Jasion (1996–2010), Witold Małecki (od 2011 r.). Funkcję naczelnika: Kazimierz Sitarz (do 1981 r.), Andrzej Dybowski (1981–1996), Józef Pytka (1996–2004).   

 

Przedwojenną strażnicę drewnianą zastąpiła strażnica murowana, wybudowana w latach 50., następnie rozbudowana w 1986 r.; w 2010 r. dobudowano dwa boksy garażowe.

Jednostka typu „S” od początku lat 60. W OSP Skotniki użytkowane były samochody Star 25, Star 26, Star 266, Żuk.

 

Od 4 września 2001 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Nadanie sztandaru nastąpiło we wrześniu 2010 roku.

 

Obecnie na wyposażeniu jednostki znajdują się: samochód GBA Mercedes, pozyskany w 2008 roku, samochód GLM Lublin, motopompa Tohatsu 16/8, dwie motopompy PO 5 i PO 3, pompa szlamowa, pompa pływająca Niagara, zestaw ratowniczy Lukas, dwie pilarki do drzewa Stihl, piła do betonu i stali Stihl, wentylator oddymiający Skorpion, dwa agregaty prądotwórcze Honda wraz z masztami oświetleniowymi, cztery aparaty powietrzne, radiotelefony samochodowe, dwa radiotelefony nasobne.

 

W chwili obecnej jednostka liczy 31 członków, w tym 29 członków czynnych. Struktura kadry i stan  wyszkolenia przedstawia się następująco: 2 naczelników, 4 dowódców, 22 kurs podstawowy, 3 w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 7 posiada szkolenie do prowadzenia działań w aparatach powietrznych, 23 członków posiada aktualne badania lekarskie uprawniające do działań podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

 

Corocznie członkowie OSP biorą udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. W roku 2017 zajęli pierwsze miejsce, a w zawodach powiatowych szóste.

 

Obecny skład Zarządu OSP Skotniki: Witold Małecki (prezes), Tomasz Dybowski (naczelnik), Tomasz Łopusiński (zastępca naczelnika), Grzegorz Grabowski (skarbnik), Artur Knapik (sekretarz), Arkadiusz Sitarz (gospodarz), Dominik Kobędza (członek).     

 

 

Back to top button