OSP Rzepki

Jednostka OSP w Rzepkach powstała w 1924 r. Jej założycielem był Antoni Rzepecki. W pierwszym Zarządzie (prawdopodobnie po II wojnie światowej) znaleźli się: Edmund Papiewski, Zygmunt Kulpiński i Bolesław Rzepecki.

Na wyposażeniu jednostki znajdowały się wówczas jedynie wóz konny i sikawka ręczna.

Zdjęcie nr 1

W 1958 r. OSP przystąpiła do budowy murowanej remizy, o czym świadczy zachowana umowa z 16 sierpnia tegoż roku.

Zdjęcie nr 2

Po wybudowaniu remizy druhowie otrzymali nową motopompę.

Zdjęcie nr 3

Ówczesny Zarząd tworzyli: Henryk Bogołębski, Eugeniusz i Jan Strumiłło.

W 1969 r. we wsi wybuch ogromny pożar. Spłonęło wtedy około 12 budynków krytych słomą, a wśród nich również dokumenty dotyczące m.in. straży.

W latach 70. i 80. druhowie z Rzepek brali udział w zawodach strażackich

Zdjęcia nr 8, 9

W 1995 r. na budynku remizy został zmieniony dach, a w marcu 2012 r. w porozumieniu z sołtys, Iloną Szymańską, podjęto decyzję o rozbudowie siedziby OSP o pomieszczenia sanitarne i zaplecze kuchenne. Pracę wykonali strażacy oraz mieszkańcy wsi w czynie społecznym.

Zdjęcie nr 4, 5

W 2012 r. w Czarnocinie reaktywowano orkiestrę dętą, w której od początku grali druhowie z Rzepek: Dawid Wójcik, Edyta Szymańska, Konrad Strumiłło; później dołączyła Julia Strumiłło.

Zdjęcia nr 6,7

Obecny skład Zarządu: Mirosław Kozal (prezes), Adam Strumiłło (wiceprezes, naczelnik), Bogdan Tuszyński (zastępca naczelnika), Arkadiusz Frankiewicz (sekretarz), Piotr Szymański (skarbnik), Ilona Szymańska (gospodarz).

Zdjęcia nr 10,11,12

Wyposażenie jednostki: wąż do motopompy, rozdzielacz kulowy, prądownica uniwersalna, klucz łączników, klucz do hydrantu podziemnego,

Druhowie strażacy corocznie biorą udział w uroczystościach gminnych i kościelnych.

Zdjęcia nr 13, 14, 15, 16

Zdjęcia różne: 17, 18, 19, 20

 

 

 

Back to top button