OSP Niewierszyn

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewierszynie powstała w 1947 r. Założycielami byli mieszkańcy Niewierszyna, m.in.: Adam Skiba (miejscowy nauczyciel), Wacław Balcerzyk, Aleksander Chamerski, Jan i Władysław Ćwikła, Józef Fijołek, Antoni Gawin, Władysław Purgał, Stanisław Szewc, Czesław Krzyżanowski, Leon Teda, Julian Pajączkowski i in. Pierwszym prezesem OSP w Niewierszynie został Adam Skiba, komendantem Władysław Purgał, a jego zastępcą Stanisław Szewc. Funkcję prezesa pełnili m.in.: Aleksander Chamerski, Franciszek Pajączkowski, Mieczysław Chamerski, Witold Szamburski, Jan Balcerzyk, natomiast funkcję naczelnika: Marian Baryła (wieloletni sołtys), Józef Gawin, Ryszard Chamerski, Jan Balcerzyk, Zbigniew Sipa, Andrzej Krzyżanowski, Czesław Purgał.
Pierwszą strażnicą w Niewierszynie był drewniany budynek, w którym zgromadzono sprzęt przeciwpożarowy, taki jak: wiadra, tłumice, bosaki oraz dwie beczki z wodą usytuowane na kołach. Później pozyskano sikawkę ręczną.
W roku 1970 została oddana do użytku murowana strażnica wraz z boksem garażowym. Zbudowali ją członkowie OSP z udziałem i wsparciem materialnym wszystkich mieszkańców, a także środków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Opocznie i środków Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Władze gminy Aleksandrów przekazały materiał na pokrycie dachu.
Generalny remont strażnicy został wykonany w 2009 roku. Wyremontowano pomieszczenia wewnątrz budynku, wymieniono instalację elektryczną oraz zamontowano instalację centralnego ogrzewania. Dokonano wymiany pokrycia dachowego, wykonano elewację wewnętrzną oraz ogrodzenie terenu przyległego do budynku strażnicy. Wjazd do strażnicy został utwardzony masą bitumiczną. Na wyposażenie strażnicy zakupiono zestaw naczyń.
Na przestrzeni lat zmieniało się wyposażenie bojowe jednostki. W latach 70. pozyskano motopompę wraz z osprzętem, który stanowiły: węże, prądownice, rozdzielacz oraz pojazd konny służący do transportowania sprzętu i strażaków na miejsce akcji gaśniczych. Początkowo pojazd wraz ze sprzętem był ciągniony przez zaprzęgi konne należące do gospodarzy z Niewierszyna, następnie został przystosowany do transportu przy użyciu ciągnika rolniczego. W grudniu 2004 r. jednostce został przekazany samochód pożarniczy GLM marki Żuk, zastąpiony od maja 2009 r. samochodem ciężarowym GBM marki Star 266, wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji gaśniczo-ratunkowych. Od listopada 2015 r. w jednostce znajduje się samochód ciężarowy GBA marki Star 244.

Obecny skład Zarządu OSP Niewierszyn: Andrzej Adamek (prezes), Paweł Leśniewski (naczelnik), Damian Szamburski (zastępca naczelnika), Sylwester Zdonek (sekretarz), Michał Krzyżanowski (skarbnik), Rafał Szczegielniak (gospodarz), Przemysław Łuźniak (członek).     

 

 

reklama
Back to top button

Ej! Odblokuj nas :)

Wykryliśmy, że używasz wtyczki typu AdBlock i blokujesz nasze reklamy. Prosimy, odblokuj nas!