OSP Bieżywody

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieżywodach powstała z inicjatywy Feliksa Jodłowskiego 1 lutego 1969 r. Jej założyciel pełnił w tym czasie funkcję naczelnika OSP w Czarnocinie. W pierwszym składzie zarządu znaleźli się:  Mieczysław Krawiec (prezes), Mieczysław Jaszczyk (naczelnik), Jan Florek (skarbnik), Stefan Płachta (gospodarz). 

Pierwszą siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżywodach była 15-arowa działka, zakupiona 21 października 1973 r. od Eugeniusza Maciejka z Tychowa. Powstała na niej drewniana strażnica, wybudowana przez druhów i mieszkańców Bieżywód.

Początki jednostki były trudne. Strażacy nie posiadali umundurowania ani odpowiedniego sprzętu gaśniczego. Pierwszy sprzęt pożarniczy straż otrzymała od OSP w Koluszkach. Były to: motopompa 400l/min. wraz z oprzyrządowaniem, węże, trójnik, smok i prądownice. Dzięki Urzędowi Gminy w Czarnocinie pozyskano pierwsze mundury bojowe i hełmy.

W 2003 r. drewniana strażnica i cały zgromadzony sprzęt uległy… spaleniu. Wieś i straż została pozbawiona lokalu, w którym członkowie OSP i mieszkańcy mogliby się spotykać. W związku z tym podjęto starania o budowę nowej siedziby. Głównym inicjatorem prowadzonych rozmów z władzami samorządowymi był, obecnie sprawujący funkcję naczelnika OSP, Mieczysław Krawiec. W 2009 r., dzięki poparciu wójta gminy Czarnocin, przystąpiono do budowy „świetlicy środowiskowej”. Budynek powstał na terenie będącym własnością OSP w Bieżywodach, stanowiąc siedzibę straży, jak również miejsce spotkań mieszkańców Bieżywód oraz okolicznych sołectw.

Przez niecałe 50 lat działalności OSP w Bieżywodach, najdłużej urzędującym prezesem był  Henryk Janiec (pełnił tę funkcję przez blisko 30 lat, do 2016 r.).

24 stycznia 2016 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany nowy zarząd jednostki w składzie: Wojciech Koper (prezes), Łukasz Kapelan (naczelnik), Sławomir Florek (skarbnik), Paweł Zimoń (sekretarz), Lesław Pytel (gospodarz).

 

Dzięki przychylności i wsparciu ze strony władz samorządowych OSP (w latach 2016–2018)   zyskała wiele najpotrzebniejszego sprzętu oraz wyposażona została w stroje koszarowe i galowe.

   

 

 

 

 

                                                                                 

Back to top button