GrabicaWydarzenia

Noworoczne wyzwania Grabicy

Samorząd Grabicy wytyczył sobie na nowy rok ambitne cele, które określono podczas ostatniej w 2017 roku sesji Rady Gminy. Podjęto wówczas uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na rok 2018 oraz wieloletniej prognozy finansowej sięgającej roku 2021.

W 2018 roku dochody mają wynieść 27 725 546 zł, zaś planowane wydatki 28 163 794 zł, z czego 4 904 573 zł to same inwestycje, co stanowi prawie 18 proc. planowanych wydatków. Przewidywany deficyt 438 248 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Na co liczyć mogą mieszkańcy gminy Grabica? Największą planowaną inwestycją jest budowa Gminnego Centrum Kultury. W przyszłorocznym budżecie przeznaczono na nią kwotę ponad 1 748 000 zł. Sporo również, bo 1 300 000 zł, pochłonie budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów. W związku z narzuconą reformą oświaty, samorząd musi rozbudować także budynek szkoły podstawowej w Woli Kamockiej.

W przyszłorocznym budżecie duży nacisk położono na budowę oraz poprawę stanu dróg, przede wszystkim na odcinku Kamocin – Karlin, gdzie rok wcześniej wybudowano kanalizację sanitarną. Dodatkowo przewidziano remont drogi gminnej w miejscowości Brzoza. W budżecie znajdą się też środki na remont i utwardzenie mniejszych odcinków dróg gminnych, m.in. w miejscowości Gutów Duży – Majdany, Lutosławice Rządowe, Lubonia, Bleszyn, Wola Bykowska – Władysławów. Przy czym, gmina będzie uczestniczyła jednocześnie we współfinansowaniu modernizacji dróg powiatowych.

Sporą część budżetu na inwestycje pochłonie budowa wodociągu Żądło – Kobyłki oraz rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Kobyłkach, Twardosławicach oraz w Kafarze. Natomiast z myślą o dzieciach i młodzieży dojeżdżającej do szkół, zaplanowano zakup nowych wiat przystankowych, które zostaną zamontowane w Papieżach, Majkowie Małym, Kafarze i Olendrach.

W ramach inicjatyw lokalnych zostaną wyremontowane i doposażone wiejskie świetlice w Boryszowie, Cisowej, Grabicy, Kobyłkach, Krzepczowie, Lubanowie, Majkowie Małym, Majkowie Średnim, Olendrach, Polesiu, Rusocinach, Szydłowie-Kolonii, Zaborowie, Żądle oraz Ostrowie. Zostaną również zmodernizowane i zbudowane ogrodzenia wokół boisk sportowych i budynków użyteczności publicznej w Dziewulinach, Kamocinie, Kamocinku, Krzepczowie i Lutosławicach Rządowych.

Warto nadmienić, iż część z wyżej wymienionych inwestycji, to kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań, również realizowanych przy udziale funduszu sołeckiego.

Lwią część budżetu gminy tradycyjnie już pochłonęły wydatki na pomoc społeczną i oświatę. Środki, które w 2018 r. przewidziano na tę pierwszą, to kwota 9 211 699 zł, w tym realizacja rządowego programu „500+” (5 554 229 tys. zł, czyli 11 108 wypłat). Duża część wydatków jest zaplanowana na oświatę (7 787 461 zł).

Wydatki dotyczące kultury i ochrony dziedzictwa narodowego to suma 885 323,00 zł, zaś propagowanie kultury fizycznej wyceniono na 105 712 zł, w tym największą część przeznaczono na dofinansowanie klubów sportowych działających na terenie gminy – 103 500 zł.

Jednym z ważniejszych zadań samorządu jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie ogólna suma wydatków wynosi 3 128 976 zł oraz środki na bezpieczeństwo publiczne w kwocie 215 700 zł.

Ponadto na wspomnianej sesji przyjęto uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Podjęto także zmianę uchwały w sprawie przekształcenia szkół podstawowych oraz uchwałę dotyczącą trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli.

Dodatkowo uchwalono plan pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2018 rok, a także dokonano niewielkich zmian aktualizujących budżet ubiegłoroczny.

Samorząd zapewnia, że rok 2018 będzie rokiem nowych wyzwań, ponieważ gmina powinna wejść w fazę realizacji wielu nowych zadań i projektów, a kondycja finansowa Grabicy daje szansę ich realizacji. Jedyne bowiem zadłużenie wynika z częściowo umarzanych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi.

0 0 votes
Oceń temat artykułu
reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Polecamy

Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x

Ej! Odblokuj nas :)

Wykryliśmy, że używasz wtyczki typu AdBlock i blokujesz nasze reklamy. Prosimy, odblokuj nas!