Foto: szer. Marcin Grzybowski

Niemieccy studenci trafili do piotrkowskiego aresztu…

Views: 218

Leczenie odwykowe skazanych uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w oddziałach terapeutycznych, to zupełnie nieznane zagadnienie dla zagranicznych gości piotrkowskiego aresztu. Studenci z Niemiec zgłębiali metody działań polskich terapeutów zza krat.

W minioną środę (24.04) na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się zajęcia dydaktyczne niemieckich studentów z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Ostfalii. Głównym celem wizyty było poszerzenie wiedzy na temat organizacji systemu resocjalizacyjnego i jego uwarunkowań instytucjonalnych oraz codziennej pracy ze skazanymi.

Szczególnym celem spotkania było pokazanie, w jaki sposób funkcjonują jednostki penitencjarne o profilu terapeutycznym w Polsce na przykładzie jednej z najlepiej zorganizowanych placówek tego typu w naszym kraju. Studenci przebywają w Polsce w związku z organizowaną przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego konferencją naukową „Investing in Families”.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *