Piotrków TrybunalskiWydarzenia

Nadal iskrzy na linii PCMD – NFZ

Wszystko zaczęło się od konferencji prasowej, podczas której Eliza Bartkowska dyrektor Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie poinformowała, że pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywane w ramach ryczałtu wystarczą tylko do września. Tym doniesieniom, ustami rzeczniczki zaprzeczył NFZ. Z kolei teraz, szpital odpowiada na odpowiedź Funduszu…

W środę władze PCMD poinformowały, że w październiku może zabraknąć pieniędzy na funkcjonowanie szpitala, co oznaczać może bankructwo. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Jeszcze tego samego dnia, Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiedział, że wizja plajty szpitala, może być spowodowana niewłaściwym zarządzaniem pieniędzmi, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Dziś dotarła do nas odpowiedź szpitala, na zarzuty jakie stawia placówce Fundusz. Oto pismo dyrektor Bartkowskiej.

  1. Poniżej przedstawiamy wypowiedzi NFZ wraz z komentarzami Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim (PCMD):

NFZ: Powiatowe Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie otrzymało o 564 tys. zł wyższy ryczałt w stosunku do roku 2018. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podniósł szpitalom wartość ryczałtów na 2019 rok średnio o 4,8%. Oznacza to, że Powiatowe Centrum Zdrowia Matki i Dziecka otrzymując ryczałt o 10% wyższy w stosunku do ubiegłego roku otrzymało, biorąc pod uwagę średnią, więcej niż inne szpitale.

PCMD: Zwiększenie ryczałtu o kwotę 564 tys. zł (co daje w skali miesiąca kwotę 47 tys. zł) stanowi tylko wartość ok. 25% nadwykonań za cały 2018 r. Jednocześnie zwracamy uwagę, że wartość procentowa ryczałtu na rok 2019 wzrosła nie 10%, a tylko 9,4% w stosunku do roku 2018, mimo 138% wykonania kontraktu.

NFZ: Brak akredytacji, brak premii za skracanie kolejek, brak faktur za wynagrodzenia.  W 2017 r. jeden z najniższych wskaźników wykonania ryczałtu w Polsce. Nieuzasadnione hospitalizacje w 2018 i 2019 r.

NFZ: Szpital jednak nie wykorzystał – w przeciwieństwie np. do SWW w Piotrkowie czy innych szpitali – szansy by jeszcze zwiększyć swój ryczałt. Nie uzyskał bowiem ani akredytacji Centrum Monitorowania Jakości, ani świadectwa Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, które zwiększają wartość ryczałtu.

PCMD: Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej posiadamy, przesłaliśmy w stosownym czasie do NFZ i za to otrzymaliśmy odpowiednio większy przelicznik ryczałtu na 2019 rok. O akredytację w Centrum Monitorowania Jakości będziemy się ubiegać w przyszłości. Na tę chwilę otrzymaliśmy Certyfikat ISO na szpital i wszystkie poradnie specjalistyczne. Najpierw musimy do końca wdrożyć system informatyczny, aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie e-zwolnień itd. Poza tym, uzyskując akredytację możemy uzyskać zwiększenie wartości ryczałtu maksymalnie do 2%, natomiast poniesienie kosztów na zdobycie certyfikatu jest niewspółmierne droższe.

NFZ: Mimo wzrostu o 23% (!!!) w ciągu roku (2018-2019) nakładów ŁOW NFZ na poprawę dostępności do leczenia w poradniach specjalistycznych szpital nie wykorzystał możliwości uzyskania premii za: zwiększenie świadczeń liczby świadczeń w poradniach specjalistycznych, ani za skracanie kolejek w poradniach.

PCMD: PCMD uzyskało premię od NFZ w oparciu o liczbę świadczeń w poradniach specjalistycznych w wysokości 1%.

NFZ: Szpital podnosi kwestię wynagrodzeń personelu – ŁOW NFZ przekazuje szpitalowi osobne środki – poza ryczałtem – na wynagrodzenia pielęgniarek, lekarzy oraz na pochodne. Niestety za okres I-IV ŁOW NFZ nie otrzymał faktur za wynagrodzenia dla pielęgniarek i lekarzy wraz z pochodnymi na kwotę 314 tys. zł.

PCMD: Wartość dodatkowych świadczeń na wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek ustalamy na podstawie aktualnego zatrudnienia, faktury za poprzedni miesiąc generujemy w połowie miesiąca – za IV 2019 faktury na kwotę 261.570,47 zł zostały wczytane do systemu NFZ 14.05.2019 r. i na dzień 15.05.2019 r. jeszcze nie są zaksięgowane po  stronie NFZ. PCMD nie kwestionuje otrzymywanych środków z NFZ na pokrycie wzrostu wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek, ale to nie wszystkie wzrosty wynagrodzeń, które dotykają szpitale, głównie powiatowe. To tylko dwie z czterech regulacji rządowych, na które NFZ przelewa środki. Nie otrzymujemy żadnych środków na wzrosty wynagrodzeń wszystkich pracowników (minimalne wynagrodzenie w gospodarce) oraz od 2017 r. na te wypłacane dla wszystkich pracowników w ochronie zdrowia (10%-owe, 20%-owe). To w 2017 i 2018 roku dla nas kwota 2,3 mln. Kolejna sprawa to wynagrodzenia lekarzy, które szczególnie w szpitalach powiatowych są na wyższym poziomie niż w innych szpitalach.

NFZ: Dla porządku przypominam: pediatria w PCMiD w Piotrkowie – finansowana jest poza ryczałtem, jest to oddział z konkursu w 2017 r. (dlatego jest poza ryczałtem, nie spełnił wymogu 2 lat z umową z NFZ) – wartość kontraktu na rok 2019 to 2 022 808,00 zł. Na tym oddziale zapłaciliśmy za świadczenia wykonane ponad limit określony w umowie na trok 2018 – 108 tys. zł.

PCMD: Wartość kontraktu pediatrii poza ryczałtem na 2018 r. ustalona na początku roku to 2.022.808 mln zł, natomiast zrefundowana wartość przez NFZ to 2.440.217,20 zł, nadwykonania to kwota 417.409,20 zł a nie 108 tys. Jak widać, jeśli chodzi o pediatrię to NFZ zapłacił nam za wszystkie nadwykonane procedury czyli ponad 20% więcej, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć w sieci (idealny przykład pokazujący „patologię” sieci szpitali).

NFZ: Ginekologia i położnictwo i neonatologia – tu NFZ płaci za każdy poród i opiekę nad każdym noworodkiem, świadczenia dotyczące porodu i opieki nad noworodkiem mają wyodrębnione finansowanie poza ryczałtem. Jeśli prowadzenie oddziału jest nieopłacalne, to jest to jedyna znana nam nieopłacalna porodówka.

PCMD: „Porodówki” przy III stopniu referencyjności mogą być faktycznie opłacalne, natomiast PCMD nie jest znany żaden przykład „porodówki” z I czy II stopniem referencyjności, który to (II stopień referencyjności) posiada także PCMD, która byłaby opłacalna. Natomiast, w naszym przypadku dochodzi jeszcze duży koszt bloku i anestezjologii. Fakt, NFZ płaci za każdy poród, natomiast my nie do końca mamy wpływ na ilość tych porodów, więc jak jest ich mniej, jak to mam miejsce w tym roku, to koszty stałe (koszty gotowości) ponieść i tak musimy.

NFZ: Ponadto zwracam uwagę, że Powiatowe Centrum, które nie wydało przyznanych mu przez NFZ pieniędzy w 2017 i otrzymał ich mniej na okres I-VI 2018 , był jednym z nielicznych szpitali w Polsce, których wykonanie przekazanego ryczałtu osiągnęło poniżej 90% – w przypadku tego szpitala dużo poniżej.

PCMD:Tak był jednym z 30 szpitali w Polsce, które w pierwszym okresie rozliczeniowym (zwanym bazowym) miało techniczny problem z którymś z oddziałów (zawieszony oddział bądź oddziały)w postaci brauk kadry, remontów, itd. I tu dokładnie widać tę niesprawiedliwość systemu ryczałtu. Nie prowadziliśmy oddziału – nie byliśmy w stanie wykonywać świadczeń i wykorzystać przyznany ryczałt – wobec tego ukarano nas za to, zabrano nam 44% wartości ryczałtu w następnym okresie rozliczeniowym, czyli
I półroczu 2018 roku. W II półroczu 2018 roku otrzymaliśmy ryczałt o 3,56% większy, w 2019 to 9,4% więcej. Może w 2025 roku dojdziemy do wyjściowej kwoty…… dopiero.

NFZ: Podczas trwającej ostatnio kontroli na internie i pediatrii Powiatowego Centrum kontrolerzy ustalili, że w ubiegłym roku w szpitalu doszło do rozliczenia z NFZ świadczeń, które mogły i powinny zostać wykonane w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Krótko mówiąc: kontrolerzy ustalili, że kładziono do szpitala pacjentów, których można było taniej i szybciej diagnozować i leczyć w poradni specjalistycznej. NFZ będzie oczekiwał od szpitala korekty nienależnie opłaconych świadczeń.

PCMD:Nie znamy poradni specjalistycznej, która udzieliłaby świadczenia medycznego szybciej niż szpital. Pacjenci zazwyczaj oczekują na wizytę do lekarza w poradni w wielomiesięcznych kolejkach. We wszystkich przypadkach zbyt długie oczekiwanie na diagnostykę, może skutkować późniejszym, a w efekcie droższym leczeniem pacjenta. Ponadto, nie otrzymaliśmy do dnia dzisiejszego żadnego oficjalnego wystąpienia pokontrolnego z NFZ, niewłaściwym więc jest podawanie do wiadomości publicznej informacji z przebiegu kontroli, do których nie możemy się odnieść.

Oczywistym jest, że jest NFZ ma prawo kontrolować publiczne środki wydawane przez podmioty lecznicze. Naszym prawem jest się odwoływać (i to będziemy z pewnością czynić), szczególnie kiedy podważane są, tak jak podczas poprzedniej kontroli, np. takie hospitalizacje jak „karetka”, która przywozi pacjenta do szpitala, a lekarz przyjmuje go na oddział (NFZ kwestionuje taką hospitalizację, ponieważ uważa, że takie świadczenie można było wykonać w warunkach ambulatoryjnych). Niestety, prośba o zakontraktowanie poradni internistycznej, o którą zabiegaliśmy już w tamtym roku nie spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony NFZ.

NFZ: Szpitale powiatowe z mniejszych powiatów, z ryczałtami w wysokości 4 i 5 milionów złotych się bilansują. Może to kwestia zarządzania?

PCMD: Nie znamy szpitala powiatowego, tak małego jak nasz i co ważniejsze o podobnej strukturze realizowanych świadczeń, który w obecnej sytuacji by się bilansował.

2. Zdaniem PCMD – duże liczby robią wrażenie…..i NFZ odnosi się do przyszłości, pisząc OW NFZ otrzyma…:

NFZ: Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia NFZ zwiększył wyceny w zakresach leczenia szpitalnego – chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych. Dotyczy to blisko połowy grup z katalogu JGP (ok. 300 z 667), a tym samym blisko połowy wszystkich świadczeń realizowanych przez szpitale. Zmiana taryf została uwzględniona we właśnie wyliczonych ryczałtach dla szpitali. To rozwiązanie ma poprawić sytuację finansową szpitali –
w skali kraju trafi do nich ponad 680 mln zł.

PCMD: W naszym szpitalu to kwota 25 tys. miesięcznie, czyli 300 tys. w skali roku z tytułu zwiększenia wartości wyceny procedur na internie (kwota uwzględniona już w 564 tys. zł zwiększonego ryczałtu, który otrzymaliśmy).

NFZ: Łódzki OW NFZ  otrzymał z tej kwoty 47 milionów zł. Dyrektor ŁOW NFZ dodatkowo zwiększył ryczałty szpitali o 14 milionów złotych – ma to m.in. zapewnić pacjentom lepszą dostępność do leczenia
w poradniach specjalistycznych przy szpitalach w sieci, a także zwiększyć o 10% finansowanie poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, które prowadzą wszystkie szpitale powiatowe. W sumie szpitale w Łódzkiem zwiększą swój ryczałt na rok 2019 o 61 mln zł. Znaczna część tej kwoty trafi do szpitali powiatowych.

PCMD: Na tę chwilę otrzymaliśmy na rok 2019 o 564 tys. więcej. W związku z tym, gdzie te miliony, które miały (czy mają) trafić do szpitali powiatowych, o których pisze NFZ?

NFZ: Według aktualnie ustalonych kwot ryczałtu PSZ na 2019 r.  wyższy  ryczałt otrzymają  niemal wszystkie szpitale w sieci, a w szczególności szpitale powiatowe, na przykład:

  • duży, wieloprofilowy szpital powiatowy na II poziomie PSZ otrzyma ryczałt zwiększony o 3,4 mln zł,
  • niewielki szpital powiatowy na I poz. PSZ zwiększy ryczałt o 1,8 mln zł,
  • duży szpital powiatowy na II poziomie PSZ w ponad stutysięcznym powiecie zwiększy ryczałt
    o 2, 7 mln zł,
  • duży, wieloprofilowy szpital na II poziomie PSZ w Łodzi zwiększy ryczałt o 2,2 mln zł.

PCMD: Mówmy o tym, co otrzymaliśmy, a otrzymaliśmy otrzymaliśmy 564 tys. przy nadwykonaniach na poziomie 2,3 mln.

NFZ: Ponadto informuję, że NFZ planuje zwiększenie wyceny procedur od 1 lipca nie tylko w zakresie hospitalizacji, ale także w zakresie leczenia w poradniach specjalistycznych. Trwają prace nad zmianą planu finansowego NFZ – zwiększenie go o 4 miliardy zł.

PCMD: Na razie jesteśmy w miesiącu maju.

0 0 vote
Oceń temat artykułu
reklama
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane artykuły

Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Ej! Odblokuj nas :)

Wykryliśmy, że używasz wtyczki typu AdBlock i blokujesz nasze reklamy. Prosimy, odblokuj nas!