Magistrat przypomina…

Views: 180
Urząd Miasta przypomina, że 31 sierpnia mija termin złożenia (w celu weryfikacyjnym) ponownego wniosku o zawarcie umowy najmu z miastem na lokal mieszkalny lub socjalny.
Osoby umieszczone na listach osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny lub socjalny mają obowiązek raz w roku, w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia złożyć do weryfikacji ponowny wniosek. Niezłożenie wniosku spowoduje skreślenie z listy.
Przypominamy również, że zgodnie z nowelizacją uchwały Rady Miasta, Urząd nie wysyła już wniosków drogą pocztową! Dokument można pobrać w Urzędzie Miasta (Pasaż Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna  28) lub na stronie internetowej miasta www.piotrkow.pl
Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *