Będzie chodnik ze ścieżką rowerową

Views: 245

Jeszcze w tym roku chodnik na osiedlu Wronia zmieni się w ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja obejmie prawie kilometrowy odcinek od ulicy Roosevelta do Urzędu Skarbowego.

W Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta zakończyła się procedura wyboru wykonawcy. W najbliższych dniach podpisana zostanie umowa i rozpoczną się prace. – W celu oddzielenia ruchu rowerowego od ruchu pieszego, ciąg pieszo-rowerowy zostanie wykonany z dwóch barw kostki betonowej. Od strony jezdni część przeznaczona dla rowerzystów wykonana będzie z kostki barwy czerwonej, natomiast od strony terenów zielonych odcinek dla pieszych będzie z kostki barwy szarej – informują pracownicy ZDiUM

Dodatkowo wzdłuż inwestycji zostaną wymienione krawężniki. Czas na wykonanie inwestycji firma będzie miała do 20 grudnia 2019.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *