Fot. J. Krak

52. Sesja Rady Miasta

Views: 692

Zakończyła się 52. Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Najwięcej czasu radnym zabrał wybór ławników Sądu Rejonowego i Okręgowego w Piotrkowie.

Obrady rozpoczęły się od autopoprawki przewodniczącego RM, w sprawie porządku obrad. Marian Błaszczyński zdjął punkt dotyczący nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Spacerowej i Partyzantów, imienia gen. Stanisława Burzy-Karlińskiego. Jednak to wybory uzupełniające ławników zdominowały środową sesję. Radni przez ponad 2,5 godziny wybierali kilkunastoosobowy skład. Pierwsze tajne głosowanie nie przyniosło ostatecznego wyniku, dlatego trzeba było je powtórzyć.

Ponadto radni przyjęli sprawozdania z realizacji programu „Bezpieczne Miasto 2017” oraz działalności Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej PSP i Komendy Miejskiej Policji, a także przyjęto uchwałę w sprawie utworzenia Rady Osiedla „Szczekanica”. 

 

Komentarzy: 1

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *