Hello

Dzień: 2 lutego 2019

Podsumowanie „Szlachetnej Paczki”

Mieszkańcy miasta i powiatu tradycyjnie nie zawiedli. Podczas ostatniej akcji wszyscy potrzebujący znaleźli swoich darczyńców. Byli także ci, którzy o pomoc nie poprosili, ale wolontariusze z drużyny „Super W” i tak zapukali do ich drzwi. Podczas piątkowej gali przedstawiono historię…