Wystrzałowe kontrole

Views: 396

Piotrkowska PSP po raz kolejny organizuje doroczną akcję w okresie poświątecznym, a przedsylwestrowym, która ma na celu poddanie kontroli doraźnych punktów sprzedaży fajerwerków na terenie miasta. W związku z tym, że w Komendzie Miejskiej jest tylko trzech strażaków, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, kontrola będzie losowa, ale restrykcyjna. Oceniana ma być nie tylko ilość (stosowna do powierzchni magazynowej) zgromadzonych materiałów pirotechnicznych, ale również ich jakość, obecność zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także innych zdefiniowanych we właściwym rozporządzeniu, a wymaganych prawem obostrzeń związanych z przechowywaniem i sprzedażą fajerwerków. Uchybiający przepisom, karani będą surowymi mandatami, do których nakładania PSP jest upoważniona.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *