W Piotrkowie i powiecie najwięcej stulatków

Views: 237

Osób w wieku 100 plus przybywa i żyją co raz dłużej. Na terenie działania piotrkowskiego inspektoratu ZUS żyje najwięcej stulatków. Każdy świadczeniobiorca z chwilą osiągnięcia wieku (100 lat), otrzymuje od Prezesa ZUS-u honorowe świadczenie, którego wysokość jest równa aktualnej kwocie bazowej.

Co istotne, nie jest to świadczenie jednorazowe, ale wypłacane co miesiąc, dożywotnio, obok wcześniej przyznanej emerytury. Osobom tym należą się więc od chwili ukończenia 100 lat dwa świadczenia wypłacane równolegle. Obecnie od 1 marca 2019 r. wysokość kwoty bazowej wynosi 4003,88 zł. brutto. Świadczenie honorowe nie podlega waloryzacji, co oznacza, że na przestrzeni lat, nie zmienia się jego wysokość.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *