Fot. Koralik82/Wikipedia

Sędzia Anna Maria Wesołowska z wykładem w Piotrkowie

Views: 403

„Skończyć z milczeniem” to tytuł konferencji organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Jednym z prelegentów będzie sędzia Anna Maria Wesołowska.

Konferencja „Skończyć z milczeniem” odbędzie się 12 grudnia w auli piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. – Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz przedstawicieli służb i podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m.in. przedstawicieli policji, prokuratury, sądu, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowych, a także studentów UJK – zaprasza Zofia Antoszczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Jeden z wykładów poprowadzi sędzia Anna Maria Wesołowska, ekspert od przestępczości zorganizowanej, która występowała w programach „Sędzia Anna Maria Wesołowska” oraz „Wesołowska i mediatorzy”. Konferencja odbędzie się w godz. 11.00-15.30.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *