Piotrków TrybunalskiWydarzenia

Porodówka pozostaje w szpitalu przy Roosevelta. Jest oświadczenie Zarządu Powiatu

Oświadczenie Zarządu Powiatu Piotrkowskiego
w sprawie przekazania sprzętu i pomieszczeń
dla zapewnienia ciągłości świadczeń
ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych,
od 1 października 2019 roku, przez Szpital Wojewódzki w Piotrkowie

              Wobec wielu sprzecznych informacji, pojawiających się mediach, które wprowadzają opinię publiczną w błąd, Zarząd Powiatu Piotrkowskiego informuje, że wszelkie dokonywane zmiany w działalności Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie

były podejmowane z myślą o uwzględnieniu zachowania ciągłości opieki zdrowotnej dla mieszkanek regionu piotrkowskiego, na niezmienionym poziomie.

                Należy nadmienić, iż już w marcu z inicjatywy Starosty Powiatu Piotrkowskiego, toczyły się trójstronne rozmowy (wicewojewoda, wicemarszałek i starosta), których celem było wypracowanie optymalnych rozwiązań dla zabezpieczenia szpitalnego w obliczu niewydolności tzw. sieci szpitali.  Zarząd Powiatu, w czerwcu tego roku, zapewnił   w  stosownym piśmie Zarząd Województwa Łódzkiego, o pełnym partnerstwie  i współdziałaniu w celu kontynuacji realizacji usług ginekologiczno-położniczych i neonatologicznych dla mieszkanek miasta i powiatu piotrkowskiego. Dlatego też na początku sierpnia powołano Zespół zadaniowy, w skład którego weszli przedstawiciele dyrekcji obu szpitali, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. W związku z pismem Zarządu Województwa Łódzkiego, z dnia 16 sierpnia, dotyczącym przejęcia realizacji świadczeń przez drugi piotrkowski szpital, Zarząd Powiatu, po wcześniejszych negocjacjach z przedstawicielami Zarządu Województwa,

niezwłocznie w dniu 19 sierpnia podjął decyzję, deklarując nieodpłatne przekazanie sprzętu oraz wyposażenie, a także użyczenie pomieszczeń Szpitalowi Wojewódzkiemu w Piotrkowie, w celu kontynuacji realizacji świadczeń od 1 października 2019 roku.

O decyzji Zarządu Powiatu poinformowano, w stosownym piśmie, Marszałka Województwa i Wojewodę Łódzkiego. Posiadanie odpowiedniej bazy i kadry jest bowiem niezbędne, aby szpital przy ul. Rakowskiej mógł przystąpić do konkursu w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii, który – jak się oczekuje – powinien ogłosić NFZ.  

Decyzja Zarządu Powiatu i dyrekcji Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie oznacza, że od 1 października oddział ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny nadal funkcjonował będzie w budynku przy ul. Roosevelta, w strukturach Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie.

Tagi

Powiązane artykuły

2 komentarzy

  1. Nie pozostaje w PCMD tylko tam będzie funkcjonować, ale zarządzać będzie nim SSW. Dlaczego wprowadzacie ludzi w błąd? Z artykułu wynika, że PCMD nadal będzie świadczyć te usługi a to nieprawda. Usługi świadczyć będzie SSW ale w budynkach PCMD i tylko przez 3 miesiące

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close
Close