OSP Zamość

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu powstała 20 września 1947 r. z inicjatywy mieszkańca miejscowości, Franciszka Wachnika, a jednocześnie ówczesnego wójta gminy Będków.                                                         

W  skład pierwszego Zarządu weszli: Władysław Kozak (prezes), Franciszek Siciński (naczelnik), Jan Chmielarski (zastępca naczelnika), Andrzej Majda (sekretarz), Józef Kopeć (skarbnik), Jan Wachnik (gospodarz).     

Na rozwój gospodarczy jednostki gmina przeznaczyła 5 tys. zł, a mieszkańcy po 5 zł miesięcznie.

6 marca 1949 r. zmieniono częściowo skład Zarządu jednostki: Władysław Kozak (prezes), Jan Chmielarski (naczelnik), Bronisław Kraska (zastępca naczelnika), Jan Kopeć (sekretarz), Władysław Jeżak (skarbnik), Jan Wachnik (gospodarz). 

Z uzyskanych funduszy, w 1950 r. zakupiono sikawkę ręczną, wąż ssawny i kilka tłocznych oraz zagospodarowano poniemiecki barak, który posłużył jako składnica sprzętu. W roku tym nastąpiła częściowa zmiana w  Zarządzie. Naczelnikiem został Jan Ceranka, jego zastępcą Stefan Kozak,  zaś  prezesem Jan Chmielarski. W następnych latach została zakupiona beczka do wody i 5 kompletów umundurowania .  

W 1957 r. naczelnikiem został Czesław Białowąs, a rok później na walnym zgromadzeniu członków wybrano nowy Zarząd, w skład którego weszli: Władysław Gaik (prezes), Stanisław Ceranka (naczelnik), Stefan Kozak (zastępca naczelnika), Eugeniusz Pietrzykowski (sekretarz), Czesław Wachnik (skarbnik), Józef Kopeć (gospodarz).   

W 1963 r. z inicjatywy komendanta powiatowego, staż otrzymała  motopompę i komplet wyposażenia, zmieniając charakter z konno-ręcznej na konno-mechaniczną. W tym roku zakupiono również syrenę elektryczną.

Wkrótce też zaczęto zastanawiać się nad nowym budynkiem, ponieważ istniejący barak nie nadawał się do przechowywania  nowoczesnego sprzętu, poza tym znajdował się w odległości 600 m od najbliższych zabudowań. 

W 1965 r. sekretarzem jednostki OSP został Feliks Glonek. W tym roku udało się zakupić (od Tadeusza Świderka za 11,5 tys. zł) plac pod budowę przyszłej strażnicy. Pieniądze na zakup terenu i postawienie budynku zostały pozyskane z powiatowej straży pożarnej, ze składek od mieszkańców (po 300 zł z  gospodarstwa), Urzędu Gminy i Zakładu Ubezpieczeń.                                          

W 1967 r. rozpoczęto budowę, która trwała do 1969 r. i wyniosła 460 tys. zł, z czego połowa przypadła na czyn społeczny.

W 1969 r. prezesem został Stefan Kurpesa, a w kolejnym roku za 17 tys. zł. ogrodzono plac OSP.

W  roku 1971, dzięki staraniom Zarządu, OSP otrzymała samochód strażacki marki Żuk, zakupiono również krzesła i stoły. W roku tym jednostka otrzymała od powiatowej straży pożarnej drugą motopompę i składany zbiornik o poj. 2,5 tys. litrów.  W czerwcu 1972 r. jednostka obchodziła 25-lecie powstania, połączone z przekazaniem samochodu.

W 1975 r., z własnych funduszy, wybudowano basen wodny o poj.1500 m sześć.

W 1977 r. jednostka obchodziła 30-lecia powstania. W trakcie uroczystości przekazano sztandar ufundowany przez mieszkańców rodzimej wsi, a częściowo wsi Zawodzie.                          

W 1982 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady w Piotrkowie Tryb. wyróżniło jednostkę dekorując sztandar odznaką „Zasłużony dla Województwa Piotrkowskiego”.

W 1983 r. na prezesa OSP w Zamościu wybrano Mirosława Badziaka, poza tym Zarząd pozostał bez zmian.

W tym roku jednostka wyposażona została w nowoczesny samochód marki Star 244, a także wspólnie z KGW dobudowano magazyn na sprzęt gastronomiczny. Wybudowano również studnię głębinową i podłączono bieżącą wodę. Natomiast w 1992 r. doprowadzono wodę z sieci wodociągowej.

W 1995 r. nastąpiła zmiana w Zarządzie jednostki: Mirosław Badziak (prezes), Stanisław Ceranka (naczelnik), Jan Karpiński (zastępca naczelnika), Jan Pierzchała (sekretarz), Czesław Wachnik (skarbnik), Feliks Glonek (gospodarz), Stanisław Kowalczyk i Mirosław Jaśkiewicz (członkowie Zarządu).

W roku 1997 położono tynk zewnętrzny na małej sali, pomalowano również cały budynek i wyremontowano podłogi. Dwa lata później wymieniono więźbę dachową  nad korytarzem i kuchnią, a w 2000 r. ocieplono dużą salę.

Na walnym zabraniu w lutym 2001 r. wyłoniono nowy Zarząd, w skład którego weszli:  Mirosław Badziak (prezes), Stanisław Ceranka (naczelnik), Tomasz Glonek (zastępca naczelnika), Jan Pierzchała (sekretarz), Kazimierz Karp (skarbnik), Jan Kopeć i Jan Turek (członkowie Zarządu).

W tym roku zasypany został zbiornik wodny za remizą w celu powiększenia placu parkingowego.

Następna zmiana Zarządu OSP miała miejsce w 2002 r.: Mirosław Badziak (prezes), Jan Pierzchała (naczelnik), Jan Ceranka (sekretarz), Kazimierz Karp (skarbnik), Jan Kopeć i Jan Turek (członkowie Zarządu).

W 2004 r. w całym budynku wymienione zostały okna, położono panele w dużej sali i zamontowano nowe drzwi garażowe (małe).

Kolejna zmiana Zarządu nastąpiła w 2006 roku: Jan Ceranka (prezes), Jan Pierzchała (naczelnik), Andrzej Pach (sekretarz), Eugeniusz Piera (skarbnik), Sylwester Płachta i Rafał Kawnik (członkowie Zarządu).   

W 2007 r. wykonano nowe przyłącze energetyczne, zamontowano panele sufitowe na małej sali, ocieplono garaż, sanitariaty i małą salę, pomalowano z zewnątrz budynek i zakupiono 34 krzesła do sali posiedzeń.

W roku 2009 położone zostały płytki w dużej sali; we wrześniu, dzięki staraniom Zarządu, jednostka otrzymała nowy samochód bojowy marki Mercedes za kwotę 117 tys. zł.

W 2011 r. wybrano nowy Zarząd: Jan Ceranka (prezes), Mariusz Owczarek (naczelnik), Marcin Kisiel (sekretarz), Andrzej Pach (skarbnik), Dawid Stoszek (członek Zarządu).

W tym roku wyremontowano salę posiedzeń i kupiono 7 stołów na dużą salę.          

W 2012 r.  wymienione zostały 4 szt. drzwi wewnętrznych, wyremontowano dach nad kuchnią i połową dużej sali, zakupiono rynny oraz dmuchawę spalinową. W następnym roku  zakupiono zlewy, szafki i baterie do kuchni,  pomalowano elewacje oraz położono kostkę  brukową  przed  budynkiem. Prace wykonano w czynie społecznym; część kosztów materiałowych poniosła gmina, a część w kwocie 2200 zł sfinansował dr Tomasz Glonek.

W 2016 r. zmienił się Zarząd jednostki: Jan Ceranka (prezes), Marcin Kisiel (naczelnik), Wojciech Siciński (zastępca naczelnika), Roman Cieplucha (sekretarz), Andrzej Pach (skarbnik), Tomasz Glonek (gospodarz), Edward Bednarek i Mariusz Owczarek (członkowie Zarządu).

W  roku 2016 jednostka nabyła prawo własności do gruntu, na którym się znajduje.

W latach 2015–2017 z funduszu sołeckiego zakupione zostały stoły i krzesła,  przeprowadzono generalny remont kuchni (dokupiono również wyposażenie),  wyremontowano pomieszczenie magazynowe KGW oraz wymieniono drzwi zewnętrzne w małej sali.

W roku 2017 OSP w Zamościu obchodziła jubileusz 70-lecia powstania, na którym zostały wręczone odznaczenia za wysługę lat, z czego dwa dotyczyły 70 lat służby.

W 2018 r. zostało zamontowane urządzenie do selektywnego wywoływania.

 

 

 

Back to top button