Nowy plac zabaw w Woli Kamockiej

Views: 309

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach, w gminie Grabica został oddany do użytku kolejny plac zabaw. Nowy obiekt rekreacyjny w Woli Kamockiej będzie służył poprawie jakości życia społeczności lokalnej i będzie miejscem spędzania wolnego czasu, szczególnie dla dzieci. Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców są wieloelementowe zestawy zabawowe, m.in.: huśtawki, bujaki oraz zjeżdżalnia. Dodatkowo na terenie rekreacyjnym ustawiona została piaskownica i ławka.

Wnioskowana kwota dofinansowania to niemal 36,5 tysiąca złotych, pozostała część kosztów poniesiona została z wkładu własnego gminy Grabica – całość projektu wyniosła blisko 69 tysięcy złotych. – Co istotne, plac zabaw został zaprojektowany tak, by służyć nie tylko zabawie, ale też wpływać na rozwój najmłodszych. Ta inwestycja niezwykle cieszy, ponieważ to kolejne miejsce na terenie gminy z myślą o najmłodszych jej mieszkańcach. Dzieci są dla nas najważniejsze, i ta inicjatywa skierowana jest właśnie od nich. Naszym celem jest, aby spędzały więcej czasu na świeżym powietrzu oraz poprzez wspólną zabawę integrowały się. Pomyślano też o ich rodzicach i dziadkach – by było gdzie miło i bezpiecznie spędzić czas z dziećmi – powiedział Krzysztof Kuliński, wójt gminy Grabica.

Na budowę placu zabaw złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, realizujących swoje pomysły w ramach inicjatywy „LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020”.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *