Konwent Burmistrzów i Wójtów Ziemi Piotrkowskiej

Views: 241

W Gorzkowicach odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Ziemi Piotrkowskiej. Na spotkanie przybyli szefowie wszystkich samorządów z powiatu.

Program konwentu obejmował między innymi omówienie współpracy Powiatu Piotrkowskiego z samorządami gminnymi w zakresie zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców, publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu piotrkowskiego w świetle nowych przepisów. Ponadto włodarze gmin dyskutowali nad utworzeniem Centrum Interwencji Kryzysowej.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *