„Eko-klasa” w Szkole Podstawowej w Niechcicach

Views: 119

Punkt dydaktyczny powstaje przy Szkole Podstawowej w Niechcicach. Program „Eko-klasa” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a także z budżetu Gminy Rozprza. Podstawowym celem zadania jest utworzenie klasy, w której będą prowadzone lekcje, zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje i eksperymenty.

Ekopracownia pod chmurką “Eko-klasa” będzie miała charakter uporządkowanego terenu dydaktyczno-rekreacyjnego. Wejście będzie stanowić ścieżka dydaktyczna, natomiast powierzchnia terenu zostanie podzielona czterema mniejszymi alejkami. Wzdłuż głównej alejki znajdą się tablice dydaktyczne, a przy pozostałych alejkach znajdzie się między innymi: zielnik, kącik ogrodnika, zegar słoneczny, gry dydaktyczne, pergole, kolorowe rabaty, krzewy, plansze dydaktyczne, stacja meteorologiczna a także ławeczki i kosze. Ponadto istniejąca altana zostanie przystosowana w taki sposób, aby można było prowadzić lekcje poza murami szkoły, czyli w “Eko-klasie”.

Z punktu dydaktycznego będą mogli korzystać wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach oraz wychowawcy i nauczyciele w szczególności realizujący projekty edukacyjne, dotyczące edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Ponadto punkt dydaktyczny został dostosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *