Dni Rozprzy 2018

Views: 889

W związku z organizacją XV Dni Gminy Rozprza, w dniach 23-24 czerwca 2018 r., nastąpią zmiany w organizacji ruchu na ulicy Sportowej w Rozprzy. Ulica Sportowa, od skrzyżowania z ulicą Leśną do Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tych dniach zostanie ZAMKNIĘTA.

Wjazd na nią będą mieli mieszkańcy, którzy okażą dokument potwierdzający zamieszkanie, a także służby po okazaniu karty wjazdowej. Zmiany te podyktowane są bezpieczeństwem bawiących się w tym czasie osób, a także zmianą charakteru Dni Gminy Rozprza jako imprezy masowej.

Przypominamy, że w związku z organizacją imprezy masowej w czasie XV Dni Gminy Rozprza, na terenie boiska sportowego w Rozprzy, obowiązuje: zakaz wnoszenia napojów alkoholowych, broni, przedmiotów niebezpiecznych, opakowań szklanych oraz metalowych.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *