Budżet w Ręcznie przyjęty

Views: 536

Jednogłośnie Rada Gminy Ręczno uchwaliła budżet na 2018 rok. Radni zaakceptowali projekt, który przewiduje bardzo ambitny plan na najbliższy rok, ale jak najbardziej realny.

Przegłosowany budżet jest wynikiem głębokich analiz, potrzeb i oczekiwań mieszkańców, wniosków radnych, zapewniający szereg nowych inwestycji, a co za tym idzie rozwój gminy. Rok 2018 będzie rokiem nowych wyzwań, a część zadań – możliwymi do wykonania dzięki pozyskanym środkom unijnym, bezzwrotnym dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisko i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a także wspólnej realizacji zadań z powiatem piotrkowskim – ocenił tegoroczny budżet Piotr Łysoń, wójt gminy.

Budżet zakłada dochody gminy na poziomie niemal 17,5 mln zł. Wydatki osiągną 19,8 mln zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono prawie 6,2 mln złotych. Niespełna 2,5 milionowy deficyt pokryty ma być z kredytów i pożyczek.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *