GrabicaWydarzenia

Budżet na nowy rok uchwalony

Źródło: UG Grabica

Tradycją w gminie Grabica stały się spotkania świąteczno–noworoczne, będące okazją do podsumowań kończącego się roku i wytyczenia planów na rok nadchodzący. 28 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Grabica.

W tym dniu oprócz zmian do tegorocznego budżetu, przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej sięgającej roku 2022, czy też przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grabica na lata 2018-2020”, najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na rok 2019. Projekt uchwały został przygotowany przez wójta Krzysztofa Kulińskiego, pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe oraz Regionalną Izbę Obrachunkową i jednogłośnie uchwalony przez wszystkich radnych. Po zakończonej sesji odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział radni oraz sołtysi. Wójt gminy Grabica złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne, a dalszy przebieg uroczystości uświetnił występ zespołu Grabiczanie, którzy zaprezentowali się w nowych strojach ludowych.

Jaki to będzie rok finansowy dla gminy Grabica?

Łączna kwota zaplanowanych dochodów w budżecie to 32 774 813 zł, natomiast wydatki wyniosą 32 578 531 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Trwały wzrost gospodarczy nie jest możliwy bez inwestycji. Zaplanowanych w budżecie gminy Grabica jest ich kilkadziesiąt, w tym część zadań rozpoczętych już w 2018 roku, jak na przykład kontynuacja przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kamocin, dalszy etap budowy kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Boryszów oraz wyczekiwana budowa Gminnego Centrum Kultury w Grabicy.

W roku 2019, przy udziale budżetu gminy oraz wyodrębnionym z niego środkom w ramach funduszu sołeckiego, zadania będą wykonywane w każdym sołectwie.

W pracach nad budżetem dołożono wszelkich starań aby wygospodarować środki na remonty dróg, które będą miały miejsce w miejscowościach: Dziwle, Żeronie, Olendry i na odcinku Gutów Duży-Majdany. Sukcesywnie modernizowane będzie oświetlenie uliczne m.in. poprzez zwiększenie ilości punktów oświetleniowych w miejscowościach: Kafar, Przydatki, Żychlin, Twardosławice, Majków-Folwark oraz na odcinku Grabica-Lubonia. Zostaną wyremontowane lub doposażane świetlice wiejskie oraz budynki jednostek OSP w: Boryszowie, Brzozie, Cisowej, Grabicy, Kamocinie Kamocinku, Lubanowie, Krzepczowie, Majkowie Małym, Majkowie Średnim, Ostrowie, Papieżach, Polesiu, Rusocinach, Szydłowie-Kolonii, Zaborowiu i Żądle. Na terenie gminy powstaną nowe place zabaw w Lutosławicach Rządowych oraz Grabicy. Planuje się także zakup wiat przystankowych oraz utwardzenie terenu wokół nich, a także przewidziano wydatki związane z wykonaniem ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Dziewuliny.

Oprócz powyższych zadań, w nowym budżecie zapisano również kwotę 100 tysięcy złotych na wymianę i budowę urządzeń znajdujących się w oczyszczalni ścieków oraz utwardzenie terenu wokół budynku Urzędu Gminy oraz Gminnego Centrum Kultury w Grabicy. W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, dominujący udział w strukturze wydatków mają działania w sferze oświaty i szeroko rozumianej pomocy społecznej.

W budżecie gminy Grabica na 2019 rok zaplanowano zadania służące rozwojowi gminy i lepszemu życiu jej mieszkańców. Priorytetem w trakcie opracowania budżetu było utrzymanie tendencji prorozwojowej – tworząc gminę przyjazną dla mieszkańców, otwartą dla gości oraz atrakcyjną dla inwestorów.

0 0 votes
Oceń temat artykułu
reklama
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Polecamy

Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x

Ej! Odblokuj nas :)

Wykryliśmy, że używasz wtyczki typu AdBlock i blokujesz nasze reklamy. Prosimy, odblokuj nas!