Brak ciepłej wody i ogrzewania we wschodniej części Piotrkowa

Views: 281

Usuwana jest awaria sieci ciepłowniczej. Prace spowodują przerwę w dostawie ciepła i ciepłej wody dla całej wschodniej części miasta.

Jak informuje Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, awaria sieci ciepłowniczej nastąpiła w rejonie ul. Zielonej. Jej usunięcie będzie się wiązać z wyłączeniem dostaw ciepła dla odbiorców zlokalizowanych po wschodniej stronie torów PKP.

Przerwa w dostawie ciepła będzie występowała tylko w czwartek (15.03) do późnych godzin wieczornych.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *