Fot. Pixabay

Zostań Miss Folku

Views: 290

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Aleksandrów „Jesteśmy razem” w Sieczce zaprasza dziewczęta i panie w wieku do 16 do 24 lat do udziału w Konkursie „Wybory Miss Folku 2018”, który odbędą się 5 sierpnia w Aleksandrowie.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich kandydatek z terenu województwa łódzkiego.

Zgłoszenia kandydatur należy przesłać pocztą elektorniczną na adres: jestesmyrazem@onet.pl.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, krótki (w 3-5 zdaniach) opis o sobie oraz rozmiar sukienki. W przypadku zgłoszeń kandydatek niepełnoletnich obowiązuje również zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Uwaga: do konkursu zostanie zakwalifikowane tylko 10 pierwszych dziewcząt odpowiadających kryteriom konkursu.

Przesyłając zgłoszenie kandydatka lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniej uczestniczki wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez organizatora danych osobowych, a także zgodę na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska.

Każda z kandydatek zakwalifikowana do konkursu zobowiązana jest do przygotowania na własny koszt stroju w stylu folkowym (według własnego pomysłu), drugą sukienkę zapewnia organizator. Spotkanie organizacyjne kandydatek odbędzie się w dniu 5 sierpnia od godziny 12.00, obecność obowiązkowa.

NAGRODY

Każda uczestniczka finału otrzyma w nagrodzie sukienkę + bon na zakupy wartości 150,00 zł. Miss Folku 2018 – nagroda + profesjonalną sesję zdjęciową, I i II Wicemiss – nagrody.

Komentarzy: 1

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *