Władze miasta pamiętały o Legionach

Views: 279

W styczniu 1797 roku powstały Legiony Polskie we Włoszech. We wtorek obchodzimy 221. rocznicę utworzenia formacji powstałej tuż po upadku Rzeczypospolitej. Z tej okazji, pod pomnikiem znajdującym się u zbiegu ulic Sienkiewicza i Piłsudskiego, kwiaty w imieniu mieszkańców Piotrkowa złożył zastępca prezydenta miasta – Andrzej Kacperek.

Kiedy w 1795 roku monarchowie Rosji, Prus i Austrii dokonali III rozbioru Rzeczpospolitej duża część polskich żołnierzy i oficerów emigrowała do Włoch i Francji. Właśnie ci żołnierze weszli w skład Legionów, które powstały we Włoszech, ale pod francuską protekcją. 9 stycznia 1797 umowę z nowym rządem Republiki Lombardzkiej o powstaniu Legionów Polskich we Włoszech podpisał Jan Henryk Dąbrowski.

Komentarzy: 0

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *