Warsztaty medialne w ZSP w Szydłowie

Views: 280

Warsztaty edukacyjne “Nowe widnokręgi – zrozumieć media” odbędą się w środę (15.05) o godzinie 9:00 w ZSP w Szydłowie. Mają one na celu zaznajomienie młodzieży z podstawowymi pojęciami dotyczącymi prasy, radia i telewizji. Warsztaty poprowadzą wykładowcy WSKSiM z Torunia, a także dziennikarze Radia Maryja i TV Trwam.

PROGRAM:
JĘZYK OBRAZU – podstawy przekazu telewizyjnego – 45 min
ŚWIATŁO I CIEŃ – podstawy przekazu telewizyjnego – 45 min
ŚWIAT DŹWIĘKU – mowa, śpiew, muzyka – podstawy dziennikarstwa radiowego – 60 min
SŁOWO W DRUKU – podstawy dziennikarstwa prasowego – 25 min

CELE:
wiadomości (uczestnicy):
– znają różnicę pomiędzy komunikatem /informacją, opinią, perswazją, manipulacją,
– znają procentowy podział przekazu telewizyjnego,
– znają podstawowe terminy medialne,
– wiedzą, że komunikaty medialne trudno jednoznacznie zakwalifikować wyłącznie jako informacyjne, opiniotwórcze, perswazyjne lub zmanipulowane

umiejętności (uczestnicy]:
– potrafią wskazać główne cechy rzetelnego przekazu informacji,
– potrafią wskazać podstawowe zakłamania przekazu medialnego

postawy (uczestnicy]:
– rozwijają świadomą postawę udziału w świecie mediów i korzystania z nich,
– pamiętają o konieczności samodzielnej oceny treści przekazu medialnego,
– są zachęcani do krytycznego oraz odpowiedzialnego przekazywania informacji

Komentarzy: 1

Twój adres nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone gwiazdką *